Конкурсу на право оренди комунального майна

Поділитись:
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Конкурсу на право оренди комунального майна

    Об’єкт – нежитлові приміщення, площею 83,3 кв.м, за адресою: м.Бердичів, вул.Вінницька,25, мета використання – для надання послуг з побутового обслуговування населення.

 Стартова орендна плата за базовий місяць оренди (жовтень 2019 року)  – 946,06 грн. з ПДВ.

Основні умови конкурсу:

1.Найбільший запропонований  розмір місячної  орендної  плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць розрахунку (жовтень 2019 року) – 946,06 грн. з ПДВ.

2.Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України та розраховуватися з постачальниками комунальних послуг.

3.Утримання об’єкта оренди в порядку, передбаченому санітарними нормами і правилами пожежної безпеки.

4.Забезпечення збереження об’єкта оренди,  запобігання його пошкодженню та псуванню.

5.Строк оренди – 2 роки 11 місяців.

6.Продовження терміну дії договору оренди згідно з чинним законодавством України.

7.Після укладання договору оренди вирішення питання користування земельною  ділянкою в порядку, визначеному чинним законодавством.

8.Страхування об’єкта оренди протягом одного місяця із дати укладання договору оренди.

9.Компенсація витрат орендодавцю, пов’язаних  з проведенням незалежної оцінки об’єкта, рецензії на звіт про оцінку майна та опублікуванням оголошення  про конкурс у засобах масової інформації, за виставленими рахунками.

10.Використання об’єкта оренди виключно за цільовим призначенням – надання послуг з побутового обслуговування населення.

Для участі в  конкурсі претендент подає такі матеріали:

       заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу;

       відомості про претендента:

       для юридичної особи: документи,  що   посвідчують   повноваження   представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів;  завірену   належним   чином   копію   звіту  про  фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку  від  претендента  про  те,  що  стосовно  нього не порушено справу про банкрутство;

      для фізичної особи: копію документа,  що посвідчує особу,  або  належним  чином оформлену довіреність; завірену  належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію  декларації  про  доходи  або звіту  суб’єкта  малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

       Документи подаються у конверті з написом  «На  конкурс» (із зазначенням назви об’єкта оренди)  і конкурсні пропозиції в окремому непрозорому  конверті з відбитками печатки претендента (за наявності).

      Пропозиції претендентів  на участь  у конкурсі  мають відповідати умовам конкурсу   та чинному законодавству України.       

       Претенденти, які подали документи не в повному обсязі, до участі в конкурсі не допускаються.

      Ознайомитися  з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його розташування.

      Кінцевий термін прийняття документів на конкурс  – 13 січня 2020 року  за адресою: 13300, м.Бердичів, пл.Центральна,1, кімн.75.

Конкурс буде проведено о 11.00 год. 17 січня  2020 року за адресою: м.Бердичів, пл.Центральна,1, у приміщенні виконавчого комітету Бердичівської міської ради кімн.32.

 Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (04143)  2-21-51.

Останні новини