Конкурс на заміщення вакантної посади

Поділитись:
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Конкурс на заміщення вакантної посади

Оголошується  проведення  конкурсу   на  заміщення  вакантної  посади  завідувача  Комунального підприємства «Аптека №86».

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі – Порядок), розпорядження міського голови від 01.11.2019 № 133, рішення  виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 26.11.2019 № 350.

Найменування  підприємства:  комунальне підприємство «Аптека №86».

Місцезнаходження: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська, буд. 10/6.

 Основні напрямки діяльності підприємства:  здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами та придбання, зберігання, реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів згідно чинного законодавства , інші види діяльності відповідно до статуту.

Статут Комунального підприємства «Аптека №86» затверджений рішенням Бердичівської міської ради № 176 від 10.06.2003 року, зі змінами:

Структура підприємства: 

 Структура підприємства включає в себе аптеку (вул. Житомирська 10/6 )  та аптечний пункт, який розташований в приміщенні амбулаторії загальної практики № 4 (вул. Червона, 14).

Кількість штатних одиниць – 12,0. Зокрема: завідувач – 1, заступник завідувача – 1, провізор -2, фармацевт  – 5, головний бухгалтер  -1, касир – 1, молодший медичний персонал – 1.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 29 листопада  2019 року до 13:00          28 грудня 2019 року включно за адресою: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів,          пл. Центральна, 1, каб. 12.

Телефон та адреса електронної пошти для довідок: (04143) 24074, ohoronazdorovia@ukr.net

 Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк   наступні  документи :

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік ( відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

           Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094.

 Вимоги до претендентів:

повна вища освіта  не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Фармація» та сертифікат провізора-спеціаліста за спеціалізацією «Організація та управління фармацією» або атестовані за цією спеціалізацією з присвоєнням (підтвердженням) відповідної категорії. Стаж роботи за фахом не менше двох років.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу:

За виконання обов’язків Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

– посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

– підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

– надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

– доплат (за науковий ступінь тощо);

– премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу та яка встановлюється відповідно до положення про преміювання  керівників ;

– матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на сайті Бердичівської міської  ради та повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу за адресою:  13300, Житомирська обл., м. Бердичів, площа Центральна, 1, каб. 32.

Останні новини