Повідомлення

Повідомити про факти корупції, неетичної поведінки, дискримінації або конфлікт інтересів

Виконавчий комітет Бердичівської міської ради наголошує на тому, що працівники органів місцевого самоврядування повинні викликати довіру й готовність співпрацювати, запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими. Компетентно й ефективно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, не допускати зловживань, не розголошувати й не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень, окрім випадків, встановлених законом. Утримуватись від виконання незаконних рішень чи доручень.

Разом з тим, працівники повинні уникати можливих протиправних, у тому числі й провокативних дій зі сторони громадян. Діяти лише в правовому полі та в межах наданих повноважень. Забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб. У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка працівник повинен невідкладно вжити таких заходів:

1)      відмовитися від пропозиції;

2)      за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3)      залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4)      письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

При виконанні службових обов’язків необхідно дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації в будь-якій формі власних політичних переконань або поглядів, не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій, окремих політиків або інших осіб.

Додатково зазначаємо, що в разі коли громадянам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками виконавчого комітету та його структурних підрозділів, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, громадяни можуть повідомити про зазначені факти наступними способами:

  1. Через форму нижче.
  2. Поштою на адресу:13300, м. Бердичів, пл. Центральна, 1, виконавчий комітет Бердичівської міської ради.

Також, відповідно до вимог статті 53 Закону України “Про запобігання корупції” повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівниками відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства буде підлягати розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом виконавчого комітету Бердичівської міської ради як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або інших заходів реагування відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

1 Step 1
Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон
local_phone e551
Місце проживання
place e55f
Звернення
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right