Accordion Content

Запит на отримання публічної інформації

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації» відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з дня обґрунтування такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.