Інформація про виконання міського бюджету м. Бердичева за 2018 рік

За підсумками 2018 року обсяг міського бюджету (з врахуванням трансфертів)  по доходах склав 885 515,3 тис.грн., з них надходження до загального фонду – 856 834,9 тис.грн. Виконання уточнених планових показників по бюджету склало 100,2%, або додатково отримано 1692,3 тис.грн. До загального фонду мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 271 782,1 тис.грн.,  що на 39 755,4 тис.грн., або на 17,1% більше ніж у 2017 році.

На рівень виконання загального фонду бюджету міста мають вплив такі  основні джерела: податок на доходи фізичних осіб,  єдиний та акцизний податки, плата за землю.

Податок на доходи фізичних осіб у структурі загального фонду (без трансфертів) займає левову частину (64,7%) фінансових ресурсів бюджету міста, його обсяги за 2018 рік склали 175 775,1 тис.грн., що на 23,5% більше ніж у 2017 році.

Надходження за 2018 рік склали по: єдиному податку – 35 790,6 тис.грн. (2017 р. – 28 476,1 тис.грн.), акцизному податку – 25 870,8 тис.грн. (2017 р.– 25 387,7 тис.грн.), платі за землю – 22 389,5 тис.грн. (2017 р.– 24 937,9 тис.грн.).

За 2018 рік до спеціального фонду (без врахування субвенцій) надійшло

25 953,4 тис.грн., з них 90% це власні надходження бюджетних установ, що в сумі становлять 23 375,9 тис.грн. Ріст до попереднього року склав 10,4%. До бюджету розвитку (без врахування субвенцій) надійшло  2 397,3 тис. грн., що на 1 903,7 тис.грн., або у 4,9 рази більше надходжень минулого 2017 року.

Протягом 2018 року місто отримало з державного бюджету освітню субвенцію в сумі 82 149,9 тис.грн., медичну субвенцію в сумі 72 759,5 тис. грн. та субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку в сумі      5 673,0 тис. грн.

Надійшло фінансування з місцевого бюджету у вигляді дотації  на суму 21 749,3 тис.грн. (100% планових показників) та субвенцій за 13-ма напрямками на загальна суму 405 448,2 тис.грн. (99,6% планових показників). У порівнянні з 2017 роком загальна сума трансфертів виросла на 15 %.

За звітний період з  бюджету міста  використано коштів на загальну суму 887 551,7 тис. грн., що на  106 607,5 тис. грн. більше ніж у 2017 році.

Видатки загального фонду склали  807 270,7 тис. грн., що на 101 326,7 тис. грн. більше ніж у 2017 році,  видатки спеціального фонду – 80 281,0 тис. грн. що на  5 280,8 тис. грн. більше ніж у попередньому році.

У структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету левову частку займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій. Їх загальна сума склала 322 215,2  тис. грн., що становить 75,5% від обсягу бюджетних видатків загального фонду (без врахування трансфертів соціального спрямування).

Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до міського бюджету та зареєстрованих в органах казначейської служби зобов’язань, що становить 99,2 % до плану на звітний період.

Аналіз проведених видатків загального фонду за 2018 рік в розрізі галузей показує, що найбільшу питому вагу у видатках займають галузі: «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 48%; «Освіта» – 27%;  «Охорона здоров’я» – 13%.

 

 

 

 

Аналіз

проведених видатків загального фонду бюджету м. Бердичева                                   за  2018 рік  у розрізі галузей бюджетної сфери

№ п/п Галузь 2018 рік
Касові видатки, тис. грн. Питома вага, %
1 Освіта 214 859,9 27
2 Охорона здоров”я 106 259,0 13
3 Соціальний захист та соціальне зебезпечення 387 757,4 48
4 Житлово-комунальне господарство 35 013,5 4
5 Культура і мистецтво 14 125,4 2
6 Органи місцевого самоврядування 33 454,4 4
7 Фізична культура і спорт 8 498,7 1
8 Інші (поточний ремонт та утримання доріг, землеустрій, рятувальні служби та інші) 7 302,4 1
Всього: 807 270,7 100,0

 

*,** Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. № 1181 “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793” змінено коди типової програмної класифікації видатків та кредитування (ТПКВК), тому видатки по школам естетичного виховання було перенесено із галузі “Культура” до галузі “Освіта” у сумі 9 169,8 тис. грн.

Станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ  міського бюджету відсутня.

Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами у 2018  році,  проведені своєчасно та в повному обсязі.

Фінансування видатків бюджетної сфери міста проведено в межах фактичних надходжень до міського бюджету та з урахуванням вільного залишку коштів станом на 01.01.2018.

За 2018 рік міський бюджет виконано по загальному фонду з профіцитом на суму  49 564, 2 тис. грн., по спеціальному фонду бюджет виконано з дефіцитом на суму   51 600,6 тис. грн., в т.ч. за рахунок:

загальний фонд спеціальний фонд
кошти, що пердаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 52 367,0 -52 367,0
фінансування за борговими операціями 1 006,3
зміни залишків коштів бюджету -2 941,2 -194,0
зміни залишків коштів бюджетних установ -51,3
інші розрахунки 138,4 5,4

 

Публічне представлення звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік відбудеться на черговій сесії міської ради при затвердженні звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік.

 

Структура доходів бюджету міста Бердичева за 2018 рік

 • Загальний фондд
 • Спеціальний фонд
 • Дотація
 • Субвенції

Аналіз проведених видатків загального фонду бюджету міста Бердичева за 2018 рік в розрізі галузей бюджетної сфери

 • Освіта
 • Охорона здоров"я
 • Соціальний захист та соціальне зебезпечення
 • Житлово-комунальне господарство
 • Культура і мистецтво
 • Органи місцевого самоврядування
 • Фізична культура і спорт
 • Інші (поточний ремонт та утримання доріг, землеустрій, рятувальні служби та інші)