Житлова політика

Інформація про житлові приміщення, що знаходяться в міській комунальній власності

 

 

№ з/п

 

Назва

 

Адреса

 

Загальна кількість

житлових приміщень

 

1

Будинок для тимчасового проживання

м.Бердичів,

вул.Братів  Міхеєвих,8

 

68

 

2

Будинок для тимчасового проживання

м.Бердичів,

вул. Одеська, 64-б

25

 

3

Пересильний будинок

м.Бердичів,

вул. Маложитомирська, 2/8

12

 

4

Пересильний будинок

м.Бердичів,

пров.Данилівський, 9

17

 

5

Пересильний будинок

м.Бердичів,

вул. Богдана Хмельницького, 12

16

 

Інформація про способи та критерії розподілу житла

Питання надання громадянам жилих приміщень регулюються Житловим кодексом Української РСР та Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 №470.

Згідно зі ст.ст. 42, 43 Житлового кодексу Української РСР жилі приміщення надаються тільки особам, які перебувають на обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, та у порядку черговості.

 

Право громадян на одержання жилого приміщення

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду в порядку, передбаченому законодавством, Кодексом та іншими актами законодавства України.

Жилі приміщення надаються тільки громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов.

 

Вік, з якого громадяни здійснюють право на

Громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду з настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку, а такі, що одружилися або влаштувалися на роботу у передбачених законом випадках до досягнення вісімнадцятирічного віку, – відповідно з часу одруження або влаштування на роботу. Інші неповнолітні (віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років) здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків або піклувальників.

 

Забезпечення жилими приміщеннями потребуючих поліпшення житлових умов членів житлово-будівельних кооперативів, громадян, які мають жилий будинок (квартиру) у приватній власності, та інших громадян, що проживають у цих будинках (квартирах)

Потребуючі поліпшення житлових умов члени житлово-будівельних кооперативів, громадяни, які мають жилий будинок (квартиру) у приватній власності, та інші громадяни, що проживають у цих будинках (квартирах), забезпечуються жилими приміщеннями на загальних підставах.

Черговість надання  жилих  приміщень  визначається  за  часом взяття на облік  (включення  до  списків  осіб,  які  користуються правом першочергового одержання жилих приміщень).

 

Першочергове надання жилих приміщень

– сім’ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам;

– Героям  Радянського  Союзу,  Героям  Соціалістичної  Праці, а також  особам,  нагородженим  орденами  Слави, Трудової Слави, “За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР” усіх трьох ступенів;

– особам,  реабілітованим  відповідно  до  Закону  України “Про реабілітацію  жертв  репресій  комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991  років”  (  962-12  ),  із  числа тих, яких було піддано репресіям  у  формі  (формах)  позбавлення  волі  (ув’язнення) або обмеження  волі  чи  примусового безпідставного поміщення здорової людини  до  психіатричного  закладу  за  рішенням позасудового або іншого репресивного органу;

– особам,  яким  надано статус постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ;

– особам, які   хворіють   на   тяжкі  форми  деяких  хронічних захворювань,  перелічених у списку захворювань,  затверджуваному в установленому законодавством порядку;

–  особам, зараженим  вірусом  імунодефіциту  людини   внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

– медичним працівникам,  зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов’язків;

– особам, які  перебували  в  складі  діючої  армії  в   період громадянської  і Великої Вітчизняної воєн та під час інших бойових операцій  по  захисту  СРСР,  партизанам  громадянської  і  Другої світової  воєн,  а  також іншим особам, які брали участь у бойових операціях по захисту СРСР;

– особам   з   інвалідністю   внаслідок  нещасного  випадку  на виробництві  або професійного захворювання I і II груп та особам з інвалідністю  I  і  II  груп  з  числа військовослужбовців та осіб рядового  і  начальницького  складу  Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

– сім’ям осіб,   які   загинули  при  виконанні  державних  або громадських обов’язків,  виконанні обов’язку громадянина   по рятуванню  життя  людини,  по  охороні  соціалістичної власності і правопорядку  або  загинули  на  виробництві  внаслідок  нещасного випадку;

–  робітникам і   службовцям, які  тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

– матерям,  яким  присвоєно звання “Мати-героїня”, багатодітним сім’ям,  сім’ям,  що  виховують  дітей  з інвалідністю, і одиноким матерям (батькам);

– сім’ям при народженні близнят;

– вчителям та  іншим  педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.

Законодавством право першочергового одержання жилого  приміщення  може  бути  надано  й іншим категоріям громадян.

 

Позачергове надання жилих приміщень

– особам  з  інвалідністю  внаслідок  Другої  світової  війни і прирівняним  до  них  у встановленому порядку особам протягом двох років  з  дати  прийняття  рішення  про  включення їх до списку на позачергове   одержання  жилого  приміщення,  а  з  них  особам  з інвалідністю  першої  групи  з  числа  учасників  бойових  дій  на території  інших  держав – протягом року з визначенням переважного права  осіб  з  інвалідністю  внаслідок  Другої  світової  війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків;

– особам,  реабілітованим  відповідно  до  Закону  України “Про реабілітацію  жертв  репресій  комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991  років”,  із  числа тих, яких було піддано ррепресіям  у  формі  (формах)  позбавлення  волі  (ув’язнення) або обмеження  волі  чи  примусового безпідставного поміщення здорової людини  до  психіатричного  закладу  за  рішенням позасудового або іншого репресивного органу та яким встановлено інвалідність;

–  громадянам, житло  яких  внаслідок  стихійного   лиха   стало непридатним для проживання;

– особам, направленим у порядку  розподілу  на  роботу  в  іншу місцевість;

– дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після   завершення   терміну   перебування   у  сім’ї  опікуна  чи піклувальника,  прийомній  сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості  повернення  займаного  раніше  жилого  приміщення  в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

– громадянам, незаконно  засудженим і згодом реабілітованим,  у разі неможливості повернення  займаного  раніше жилого приміщення;

– дітям   з   інвалідністю   з   числа  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  які  проживають  у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних   або   інших  соціальних  установах,  після  досягнення повноліття,  у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони  можуть  здійснювати  самообслуговування  і вести самостійний спосіб життя;

– сім’ям,   які  мають  п’ятьох  і  більше  дітей,  та  у  разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей;

–  особам, обраним  на  виборну  посаду,  коли  це  зв’язано   з переїздом в іншу місцевість;

– членам сім’ї народного депутата України у разі його смерті в період  виконання депутатських обов’язків у Верховній Раді України на постійній основі;

– працівникам  протитуберкульозних  закладів  у разі виникнення професійного захворювання на туберкульоз.

Поза чергою  жиле  приміщення  може  надаватися також в інших випадках, передбачених законодавством.

 

 

Склад житлової комісії при виконавчому комітеті

 

Онофрійчук Сергій Петрович –заступник міського голови, голова комісії
Повійчук Олег Миколайович –начальник управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, заступник голови комісії;
Ніколайчук Сергій Петрович  –головний спеціаліст відділу житлового господарства управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, секретар комісії
Члени комісії : 
Гайдаманчук Павло Валерійович  –голова спілки учасників АТО м. Бердичева та Бердичівського району(за згодою)
Гайдамаченко Алла Броніславівна –в.о.начальника служби у справах дітей управління молоді та спорту
Ковалик Тамара Василівна –директор Бердичівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Кухар Олександр Іванович-головний спеціаліст – юрисконсульт юридичного відділу виконавчого комітете Бердичівської міської ради
Мамедов Вагиф Афшанович –голова Бердичівської спілки ветеранів афганської війни (за згодою)
Обухов Олександр Сергійович –голова Бердичівської міської спілки безквартирних військовослужбовців (за згодою)
Орлова Тетяна Яківна –начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян  управління праці, сім’ї та соціального захисту населення Бердичівської міської ради
Пилипака Ірина Леонідівна-начальник відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету Бердичівської міської ради
Родіонов Віктор Павлович –головний спеціаліст відділу житлового господарства  управління житлово-комунального господарства містобудування та архітектури
Толочко Василь Іванович –головний спеціаліст запобігання та виявлення корупції виконавчому комітеті Бердичівської міської ради, депутат міської ради ( за згодою)

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Плелік документів на кварний облік

Заява постановки на квартирний облік

АКТ обстеження

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]