В яких випадках надається матеріальна допомога мешканцям міста Бердичева?

Відповідно до Положення про порядок надання адресних грошових допомог громадянам міста, затвердженим рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 29.08.2019 № 261, адресна грошова допомога надається громадянам, які зареєстровані і проживають на території міста Бердичева та зазнали різкого погіршення матеріального стану в зв’язку з пожежею та іншим стихійним лихом, внаслідок якого заподіяно шкоди майну постраждалих чи їх здоров’ю; смертю особи, сім’я якої знаходиться у тяжкому матеріальному становищі; хворобою, оперативним лікуванням, які потребують фінансових витрат чи від’їзду на лікування до іншого міста; іншими непередбаченими надзвичайними обставинами, якщо середній сукупний дохід на одного члена сім’ї в розрахунку на місяць менший встановленого законодавством прожиткового мінімуму на підставі пакета документів:

1) заява про надання одноразової допомоги ;

2) довідка про реєстрацію місця проживання заявника (для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб);

3) довідка про склад сім’ї;

4) довідки про доходи всіх членів сім’ї заявника за 6 місяців перед зверненням;

5) копія паспорта;

6) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (фізичним особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті, копія сторінки паспорта з такою відміткою);

7) довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника (в разі необхідності);

8) Для розгляду питання про надання одноразової адресної грошової допомоги:

8.1) на лікування

довідка про необхідність амбулаторного або направлення на стаціонарне лікування, видані лікувальною установою;

8.2) на поховання

копія свідоцтва про смерть, довідка, про поховання за власний рахунок;

8.3) на відшкодування шкоди

документи (копії документів), які підтверджують факт заподіяної шкоди внаслідок екстремальної ситуації та право власності на майно, що постраждало;

8.4) на невідкладне та/або оперативне лікування хвороби, що загрожує життю людини

копії документів з медичного закладу про стан здоров’я хворого, підтверджуючих необхідність невідкладного та/або оперативного лікування хвороби, що загрожує життю людини, кошторису на лікування або інший документ, який підтверджує вартість лікування, виданий лікувальним закладом або аптекою;

9) реєстр банківської установи (в разі необхідності);

10) інші документи (в разі необхідності).

Що необхідно для виділення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території міста?

Заяву до Центру надання адміністративних послуг можуть подати всі громадяни, але першочергово перевага надається учасникам АТО/ООС, з переліком необхідних документів:

  • копія паспорта:
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія довідки про участь в АТО/ООС (у разі наявності);
  • копія посвідчення УБД;
  • інші документи.

Як приватизувати земельну ділянку, на якій розташовано житловий будинок?

Для написання заяви власнику необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг з копіями документів:

– паспорта;

– ідентифікаційного коду;

– технічного паспорта (плану будинку);

– плану земельної ділянки;

– документів, що підтверджують право власності на будівлі та споруди.

У випадку, якщо право власності на будинок та споруди належить декільком особам, заява пишеться від імені всіх власників з поданням необхідних копій документів.

Що треба, щоб внести зміни до договору оренди землі?

Для написання заяви необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг з наступними документами:

– копія документа, що посвідчує особу*;

– копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

– копія договору оренди землі, до якого вносяться зміни.

                * У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа також подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи.

Як достроково припинити договір оренди на земельну ділянку?

У Центрі надання адміністративних послуг написати відповідну заяву та додати документи:

– копія документа, що посвідчує особу*;

– копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

– копія договору оренди землі.

– копія документів, що посвідчують перехід права власності на об’єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці.

                * У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа також подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи.

Як продовжити договір оренди землі?

Звернутися до Центру надання адміністративних послуг  та написати відповідну заяву, додаючи наступні документи:

– копія документа, що посвідчує особу*;

– копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) ;

– копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

– копія витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

– інформація щодо уповноваженої особи на підписання додаткової угоди до договору оренди землі.

* У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа також подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи.

Які документи необхідно зібрати для того, щоб стати на квартирний облік?

Для написання заяви про постановку на квартирний облік необхідно подати наступні документи:

  • довідка ДВЖРЕП або ОСББ про склад сім’ї і прописку (форма №3);
  • довідка бюро технічної інвентаризації про наявність (відсутність) власності;
  • акт обстеження житлових умов з місця роботи завірений ДВЖРЕП або ОСББ;
  • якщо заявник має пільгу щодо квартирного обліку, необхідно надати копії підтверджуючих документів (посвідчення , свідоцтва про народження дітей, довідки управління праці та соцзахисту населення) завірені в установленому порядку;

–   копії паспортів (сторінки 1,2 та всі сторінки реєстрації) заявника та   дорослих членів його  сім”ї;

–    копії довідок про присвоєння ідентифікаційних  номерів на заявника та членів його сім’ї;

–    довідки з місця роботи заявника та дорослих членів його сім“ї;

–  довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі(будинку), кімнаті у комунальній квартирі(видається органом реєстрації (додаток 13 до правил реєстрації) через ЦНАП (к. № 1, № 2, № 3);

– документ, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (документом, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідка(и), видана(і) органом приватизації за попереднім(и) місцем(ями) проживання (після 1992 року), щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду(крім території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території).;

– довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (Центр надання адміністративних послуг);

Які документи необхідно зібрати для звільнення від оплати за житлово-комунальні послуги учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих під час участі в АТО?

Для написання заяви про звільнення від оплати за житлово-комунальні необхідно подати наступні документи:

– копія паспорта;

– копія ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті);

– копія посвідчення УБД;

– копія довідки про участь в АТО;

– довідка про склад сім’ї;

– копія свідоцтва про шлюб (при потребі);

–  копія свідоцтва про смерть (для членів сімей загиблих під час участі в АТО);

– копія свідоцтва про народження учасника АТО (при потребі).

При подачі заяви з копіями документів до Центру надання адміністративних послуг заявники надають оригінали для засвідчення їх копій.