Секретар міської ради

DSC_9827r-квадрат_300

Коляда

Богдан Олександрович

Секретар міської ради здійснює повноваження на підставі статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у тому числі:

1) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

2) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

4) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

5) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

6) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

7) вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Секретар міської ради в межах повноважень, визначених законодавством координує роботу відділу з питань діяльності міської ради.

Секретар міської ради очолює міську координаційно-методичну раду з правової освіти населення та є секретарем робочої групи Бюджету участі(громадського бюджету) м. Бердичева.

Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.