Відділ бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління

Контактна інформація

Юридична адреса
каб. 42, пл. Центральна, 1, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Савицька

Марина Миколаївна

Забезпечує організацію та здійснення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності згідно із Законом України“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, відповідно до Національних стандартів та інших нормативно-правових актів.

Регуює роботу відділу у складі управління, щодо його ефективної взаємодії  з  іншими підрозділами з питань,  що стосуються діяльності управління.

Забезпечує створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних, інформаційних та трудових ресурсів.

Проводить щоденний моніторінг надходжень і видатків за котловими рахунками загального та спеціального фондів міського бюджету.

Аналізує стан зареєстрованих фінансових зобов’язань та залишки на реєстраційних рахунках бюджетних установ з метою недопущення кредиторської заборгованості.

Приймає участь в складанні розрахунків та оформленні договорів по зовнішнім місцевим запозиченням з НЕФКО.

Організовує ведення обліку коштів зовнішнього місцевого запозичення.

Організовує оформлення та укладання договорів на виділення коштів із обласного бюджету та бюджетів ОТГ.

Планує і розробляє кошториси доходів і видатків, складає бюджетні запити, паспорти та звіти бюджетних програм, проводить аналіз результативності та оцінку ефективності бюджетних програм.

Здійснює згідно бюджетного законодавства, взяття бюджетних зобов’язань, їх реєстрацію в органах Державного казначейства та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських  операцій, надання оперативної інформації.

Здійснює контроль за оформленням документів; використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; дотриманням фінансової дисципліни; правильністю нарахування та перерахування податків та страхових платежів.

Забезпечує складання і представлення в установлені строки статистичної, податкової, фінансової та бюджетної звітності; звітності соціальним фондам.

Здійснює організацію матеріально-технічного забезпечення діяльності управління.

Забезпечує контроль за своєчасним, повним і достовірним відображенням в обліку за відповідними рахунками операцій по виконанню кошторисів доходів і видатків.

Надає методологічну допомогу розпорядникам коштів з питань бухгалтерського обліку та звітності.

Дата народження: 8 вересня 1970 року.

Освіта: вища, Одеський державний економічний університет (ОІНГ), 1993 р., «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності».

Трудова діяльність:

1993-1994 МНПП «Політрон», м.Одеса, бухгалтер

1994-1995 ПП «Імперія», м.Одеса, головний бухгалтер

1995-1999 аудиторська фірма «Т-інаудит», м.Житомир, директор Бердичівської філії.

2001-по цей час Фінансове управління виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

На посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності з 2013року.

Завдання, функції, положення

Положення