Контактна інформація

Юридична адреса
каб. 42, пл. Центральна, 1, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Левчук

Оксана Вікторівна

Заступник начальника управління – начальник бюджетного відділу забезпечує  виконання заходів щодо реалізації державної політики по формуванню та виконанню міського бюджету.

Заступник начальника управління – начальник бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє і доводить до відома  головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

приймає участь у підготовці та поданні на сесію міської ради квартальних та річних звітів про виконання міського бюджету;

складає та подає на затвердження розписи асигнувань загального і спеціального фондів бюджету у розрізі головних розпорядників коштів;

проводить аналіз бюджетних запитів головних розпорядників коштів, складає проект міського бюджету м. Бердичева;

доводить головним розпорядникам коштів лімітні довідки про бюджетні асигнування;

складає тимчасовий розпис на відповідний період наступного року і доводить витяги до головних розпорядників коштів у випадку не прийняття до початку нового бюджетного періоду рішення про міський бюджет;

здійснює організацію та управління виконанням бюджету, в межах своєї компетенції координує діяльність учасників бюджетного процесу та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

здійснює аналіз виконання міського бюджету;

готує пропозиції щодо внесення змін до рішення про бюджет, вносить зміни до розпису бюджету, кошторисів та планів асигнувань у встановленому порядку;

здійснює роботу в системі АІС «Місцеві бюджети» з формування та фінансування видатків місцевого бюджету, а також уточнення планових призначень по загальному та спеціальному фондах;

бере участь у підготовці інформацій, призначених для передачі до Департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації;

бере участь у підготовці проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

забезпечує виконання завдань міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови;

готує плани роботи відділу та звіти про їх виконання;

проводить моніторинг змін, що вносяться до  міського бюджету та здійснює балансування доходної та видаткової частин загального та спеціального фондів бюджету за рахунок відповідних джерел фінансування;

у процесі виконання бюджету готує пропозиції щодо здійснення перерозподілу видатків за бюджетними програмами для включення до проекту рішення та розпорядження міського голови, а також про внесення змін до призначень, затверджених помісячним розписом видатків;

проводить аналіз правильності складання паспортів бюджетних програм та забезпечує відповідність змісту паспортів бюджетних програм рішенню про місцевий бюджет по головним розпорядникам коштів міського бюджету;

проводить роботу по аналізу звітів про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету в розрізі бюджетних програм;

готує матеріали на погодження Міністерством фінансів України для здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій;

забезпечує своєчасний та належний розгляд листів, звернень суб’єктів господарювання та громадян з питань, що належить до компетенції відділу;

перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів;

забезпечує вчасне та якісне виконання доручень та завдань, наданих керівництвом, виконує інші доручення в межах функціональних обов’язків;

забезпечує збереження в належному стані документів відділу;

виконує інші функції та доручення щодо формування та виконання бюджету.

Дата народження: 01 березня 1980 року

Освіта: 1997-2003 рр. – Вінницький державний технічний університет; факультет Фундаментальної економічної підготовки, спеціальність «Менеджмент організацій» денної форми навчання.

В 2002 році отримала диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент», кваліфікація «Менеджмент з додатковою спеціалізацією по технічному перекладу з англійської мови»; в 2003 році – диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій»; в жовтні 2004 року отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра менеджменту з корпоративного управління.

Трудова діяльність:

В березні 2003 року призначено на посаду спеціаліста ІІ категорії відділу доходів фінансового управління (тимчасово на період відпустки по догляду за дитиною до 3-х років спеціаліста ІІ категорії цього відділу).

Прийняла Присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Після успішного проходження стажування призначена на посади (постійно): спеціаліста П категорії відділу доходів, спеціаліста І категорії,  провідного спеціаліста, головного спеціаліста бюджетного відділу.

На підставі розпорядження міського голови від 06.08.2019 № 61/05-02 призначено на посаду заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

Завдання, функції, положення

Положення