Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Контактна інформація

Юридична адреса
вул. Шевченка, 23, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Номер телефону

Керівник

Каверіна

Тамара Марківна

  • організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;
  • затверджує посадові обов’язки керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;
  • координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;
  • подає органу, що утворив територіальний центр, пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;
  • укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;
  • розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату: – проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних  працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги; – придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання); – придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування; – підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;
  • призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;
  • видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) надання соціальних послуг  громадянам), організовує і контролює їх виконання;
  • розробляє і подає на затвердження Бердичівській міській раді проект положення про територіальний центр;
  • затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

Дата народження :   23 липня 1960 року

Освіта:  повна вища, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2005, дошкільне виховання

Трудова діяльність:

01.12.1980-11.12.1986Вихователь дитячого садка м. Овруч Житомирської обл..
04.01.1987-01.01.1990Сестра господарка Бердичівського будинку – інтернату для престарілих
02.01.1990-02.07.1990Соціальний робітник відділення соціальної допомоги
02.07.1990-02.01.1991Інструктор-організатор відділення соціальної допомоги
02.01.1991-06.09.2001Завідуюча відділенням соціальної допомоги територіального центру
06.09.2001-03.10.2011Заступник начальника управління , директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
04.10.2011 по т.ч.Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Завдання, функції, положення