Відділ прийому заяв та документів з питань надання соціальних допомог

Контактна інформація

Юридична адреса
вул. Європейська, 83, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Руденко

Людмила Станіславівна

Здійснює керівництво  відділом та згідно повноважень організовує роботу спеціалістів, розподіляє обов’язки між ними та контролює їх роботу.

Погоджує організаційні питання щодо керівництва роботою відділу з начальником управління, заступником начальника управління, якому підпорядковується відділ.

Погоджує положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу, готує плани роботи відділу  та контролює їх виконання.

Контролює своєчасне відпрацювання контрольних документів.

Здійснює забезпечення спеціалістів нормативно-правовими документами.

Здійснює контроль за веденням журналів обліку заяв громадян з питань призначення всіх видів соціальної допомоги.

Контролює прийом документів  для призначення державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій  спеціалістами відділу.

Бере участь у розробці проектів розпоряджень, окремих положень соціальних програм з питань, що належать до його компетенції.

Аналізує, у межах наданих повноважень, стан соціальної захищеності населення міста, вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій під час прийому громадян.

Готує інформацію, звіти, довідки на виконання законодавчих актів та нормативних документів.

Організовує методичну та практичну допомогу, проводить  заняття з працівниками відділу, готує матеріали для інформаційно-довідкового стенду та у засоби масової інформації  з питань призначення державних соціальних допомог, готує інформації для публікації на сайті міста.

Контролює своєчасне та якісне доопрацювання спеціалістами відділу заяв громадян для призначення соціальної допомоги.

Забезпечує зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації.

Здійснює контроль за станом зберігання та правильністю оформлення документів у відділі.

Приймає участь у складанні номенклатури справ, перевіряє  відповідність формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою.

Контролює користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам.

Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу, підвищення спеціалістами своєї кваліфікації.

Співпрацює з різними службами та відділами виконавчої влади, установами та організаціями при виконанні завдань, покладених на відділ.

Забезпечує дотримання фахівцями відділу законодавства України з питань  служби в органах місцевого самоврядування  та боротьби з корупцією.

Веде прийом громадян з питань призначення усіх видів соціальної допомоги у складних випадках. Приймає рішення щодо розв’язання спірних питань між головними спеціалістами, спеціалістами та відвідувачами.

Забезпечує ефективне використання комп’ютерного обладнання спеціалістами відділу.

Забезпечує дотримання спеціалістами відділу законодавства України з питань захисту персональних даних при їх обробці, дотримання порядку доступу до баз персональних даних та їх захист від доступу до них сторонніх осіб.

Організовує роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами з питань надання всіх видів соціальної допомоги.

Проводить особистий прийом громадян.

Систематично вивчає чинне законодавство України, вдосконалює  навики роботи на комп’ютері.

Розглядає  звернення громадян і вживає відповідні заходи.

Організовує розгляд звернень  органів виконавчої влади вищого рівня, народних депутатів, громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій з напрямків діяльності відділу.

Контролює виконання працівниками відділу службових обов’язків   та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Корординує роботу підрозділу інформації та консультацій.

Виконує інші окремі доручення начальника  управлінням

Дата народження: 02.01.1962 року

Освіта: повна вища, Бердичівський машинобудівний технікум, Міжрегіональна академія управління персоналом

 

Трудова діяльність:

1979 – 1980 – намотчиця  заводу побутових приладів

1980 -1987 –слюсар-ремонтник заводу по ремонту обчислювальної техніки

1987-1994 – рахівник, паспортист, економіст, майстер ЖЕК №6

1994-1995  – облицювальник ЗАТ «Бердичівмеблі»

1995 – 2002 – спеціаліст І категорії, головний спеціаліст  відділу субсидій Бердичівського міськвиконкому

2002 – головний спеціаліст, начальник відділу прийому заяв  та документів  з питань   надання  соціальних допомог УПССЗН

Завдання, функції, положення