Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Контактна інформація

Юридична адреса
вул. Європейська, 83, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Орлова

Тетяна Яківна

Начальник відділу:

Здійснює загальне керівництво  відділом та згідно повноважень організовує роботу спеціалістів, розподіляє обов’язки між ними та контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань.

Погоджує організаційні питання щодо керівництва роботою відділу з начальником управління, заступником начальника управління.

Проводить прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу та надає їм методичну та практичну допомогу.

Контролює своєчасне відпрацювання звернень, скарг, доручень, які перебувають на контролі.

Контролює звірку інформації, що надходить від підприємств та організацій – надавачів комунальних послуг населенню, на електронних носіях та в паперовому вигляді.

Організовує роботу щодо підтримки в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Проводить звірку інформації, що міститься у автоматизованому реєстрі, з інформацією, яка надходить від підприємств – надавачів комунальних послуг.

Контролює надання пільги готівкою на придбання твердого палива пільговим категоріям населення, які мають пічне опалення та на придбання скрапленого газу пільговим категоріям населення, які користуються скрапленим газом.

Забезпечує виконання заходів з виконання державних програм соціального захисту населення.

Забезпечує проведення розрахунків з підприємствами – надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян.

Контролює надання організаціям-надавачам послуг списків пільговиків, які мають право на отримання пільг.

Організовує та контролює проведення звірки з підприємствами та організаціями-постачальниками послуг.

Контролює виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей.

Забезпечує підготовку виплатних документів осіб пільгової категорії, які згідно з чинним законодавством мають право на одержання одноразової грошової допомоги.

Виконує функції, що покладені на управління, як на головного розпорядника коштів місцевого бюджету, та відшкодування транспортним підприємствам за пільговий проїзд окремих категорій громадян, витрат за пільги з послуг зв’язку, витрат вартості проїзду один раз на рік, витрат, пов’язаних з проведенням капітального ремонту житлових будинків і квартир.

Контролює розрахунок потреби в коштах для надання та відшкодування пільговій категорії громадян житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, транспортних перевезень, забезпечення паливом.

Щомісячно у визначені терміни надає департаменту праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації звіти в електронному та паперовому вигляді за встановленими формами, а також контролює надання річної та періодичної звітності.

Здійснює соціальний супровід сімей учасників антитерористичної операції з питань, що входять до компетенції відділу.

Розглядає і готує відповіді на запити з вищестоящих органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу.

Проводить навчання з спеціалістами відділу.

Несе персональну відповідальність за стан трудової і виконавчої дисципліни у відділі.

Надає консультаційно-правову допомогу підприємствам, організаціям з питань персоніфікованого обліку громадян пільгових категорій.

Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питання створення Єдиного державного реєстру пільгової категорії громадян.

Розглядає пропозиції, заяви і скарги, веде особистий прийом громадян з питань персоніфікованого обліку громадян пільгових категорій.

Готує проекти інформацій, звітів, довідок з питань, що входять до його повноважень.

Забезпечує організацію роботи працівників відділу згідно покладених на них завдань, контролює виконання ними роботи відповідно до розподілу обов’язків.

Відповідає за виконання розпорядчих документів з питань надання пільг на житлово – комунальні послуги пільговим категоріям громадян, що перебувають на контролі у встановлений термін.

Виконує інші доручення начальника управління.

Дата народження: 18.03.1968 року

Освіта: повна вища, Бердичівський машинобудівний технікум, Міжрегіональна академія управління персоналом

 

Трудова діяльність:

1983-1995 – токар, бібліотекар, лаборант  заводу «Прогрес»

1995 -2002 – спеціаліст І категорії, головний спеціаліст  відділу субсидій Бердичівського міськвиконкому

2002 – головний спеціаліст, начальник відділу  персоніфікованого обліку пільгових категорій населення УПССЗН.

Завдання, функції, положення