Контактна інформація

Юридична адреса
вул. Семенівська, 3, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Вальчук

Наталія Сергіївна

Здійснює загальне керівництво відділом, визначає коло питань, що відносяться до компетенції спеціалістів    відділу, вносить пропозиції про внесення змін у посадові обов’язки його працівників з урахуванням взаємозаміни, здійснює контроль за їх роботою.

Погоджує організаційні питання щодо керівництва роботою відділу з начальником управління, заступником начальника управління.

Контролює своєчасне відпрацювання звернень, скарг, доручень, які перебувають на контролі.

Керує діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань.

Забезпечує організацію та проведення у місті соціальної роботи, спрямованої на соціальну підтримку сімей, запобігання потраплянню у складні життєві обставини, забезпечення  сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї, найповнішої реалізації сім’єю  своїх функцій.

Забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та ефективну взаємодію усіх суб’єктів, які реалізують такі заходи.

Реалізує  передбачені законодавством заходи, спрямовані на протидію  торгівлі людьми.

Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та  можливостей жінок і чоловіків.

Забезпечує виконання заходів в межах повноважень, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі за кордоном.

Спрямовує та координує діяльність Бердичівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Здійснює контроль за діяльністю дитячих  закладів оздоровлення  та відпочинку  незалежно від форм власності.

Надає в межах повноважень сім’ям, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань протидії домашньому насильству.

Надає методичну допомогу структурним підрозділам управління з питань, які належать до компетенції відділу.

Проводить прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу та надає їм практичну допомогу.

Розглядає пропозиції, заяви та скарги, забезпечує ведення прийому громадян з питань, що входять до компетенції відділу, вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги; веде листування з відповідними установами та організаціями.

Розглядає і готує відповіді на запити з вищестоящих органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу.

Проводить навчання  з спеціалістами відділу.

Несе персональну відповідальність за стан трудової і виконавчої дисципліни у відділі.

Готує проєкти інформацій, звітів, довідок з питань, що входять до його повноважень.

Організовує ведення діловодства, збереження документації та майна відділу.

Бере участь у нарадах, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

Інформує населення міста через засоби масової інформації про зміни чинного законодавства що входять до компетенції відділу.

За дорученням начальника управління представляє інтереси управління в органах державного управління, місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу.

Виконує інші доручення начальника управління.

Дата народжння: 12.04.1985 року

Освіта: повна вища, Тернопільський державний економічний університет

 

Трудова діяльність:

2003-2006 – бухгалтер КП «Ранок»

2006-2018 служба в органах внутрішніх справ

2018- начальник відділу з питань сім’ї УПССЗН.

Завдання, функції, положення