Відділ з питань праці соціально-трудових відносин

Контактна інформація

Юридична адреса
вул. Європейська, 83, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Заяц

Світлана Миколаївна

Начальник відділу:

Здійснює керівництво діяльності відділу у межах делегованих повноважень, контролює роботу відділу, визначає межі відповідальності працівників відділу.

Вносить начальнику управління пропозиції щодо планування роботи підпорядкованого відділу.

Погоджує положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу, готує плани роботи відділу  та контролює їх виконання.

Забезпечує виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері праці та  соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення, охорони та умов праці.         

Забезпечує узагальнення інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

Здійснює контроль:

– за додержанням законодавства в сфері праці та її оплати, зайнятості населення на підприємствах, в організаціях і установах всіх форм власності і господарювання, вжиття заходів щодо усунення порушень чинного законодавства на підприємствах, в організаціях і установах;

– за проведенням моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати  працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

– за організацією виконання міських заходів, спрямованих на реалізацію в місті генеральної угоди;

– за проведенням колективних переговорів з укладення територіальної угоди та виконанням її умов;

– за повідомною реєстрацією колективних договорів та зберіганням копій;

– за проведенням заходів щодо розроблення та затвердження програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

– за складанням звітів про виконання покладених на відділ завдань ;

– за прийомом документів для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

– за організацією професійної адаптації учасників антитерористичної операції;

– за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до встановленого порядку;

– за дотриманням посадовими особами відділу антикорупційного законодавства та законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування.

Бере участь у інформаційно-роз’яснювальній роботі щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників.

Приймає участь у реалізації заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.

В  межах чинного законодавства надає консультації та посередництво при вирішенні трудових спорів.

Приймає участь у підготовці проекту програми  соціально-економічного розвитку міста.

Здійснює аналіз розвитку процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійного навчання.

Співпрацює із Бердичівським міським центром зайнятості.

Приймає участь у підготовці програми зайнятості населення міста.

Здійснює контроль за ходом виконання програми зайнятості.

Працює в складі комісій та робочих груп з питань легалізації трудових відносин, детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Готує проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, надає інформацію для розгляду на засіданнях виконавчого комітету, міської ради.

Організовує та бере участь у проведенні загальноміських заходів, семінарів, нарад у сферах, що належать до компетенції відділу.

Здійснює прийом громадян, надає їм консультації з питань, що належать до повноважень відділу.

Сприяє постійному поєднанню теоретичних знань з практичними навичками, оволодінню спеціалістами відділу передовими методами та засобами роботи.

Забезпечує дотримання спеціалістами відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

Виконує окремі доручення начальника управління.

Дата народження: 07.09.1968 року.

Освіта: повна вища, Інститут підприємництва та сучасних технологій

 

Трудова діяльність:

1986-1987 – заступник головного бухгалтера колгосп ім.Петровського

1987-1989 – головний бухгалтер  колгоспу «Маяк»

1989-1994 – бухгалтер,керівник групи загального обліку заводу ЦЗБ заводу «Комсомолець»

1994-2008 – старший бухгалтер, головний контролер-ревізор контрольно-ревізійного відділу в м.Бердичів

2008-2011- головний бухгалтер Бердичівської школи – інтернату

2011- 2015- головний спеціаліст  відділу бухгалтерського обліку та звітності УПССН

2015 – начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин УПССЗН.

Завдання, функції, положення