Відділ з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці

Контактна інформація

Юридична адреса
вул. Європейська, 83, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Яницька

Лариса Леонідівна

Організовує та контролює роботу відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці.

Визначає напрями діяльності відділу, коло обов’язків працівників відділу.

Розробляє проекти посадових інструкцій, вносить пропозиції про заохочення або притягнення у встановленому порядку працівників відділу до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності.

Забезпечує в межах своєї компетенції надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги місцевим органам, установам, організаціям, громадянам з напрямів діяльності відділу.

В межах компетенції готує матеріали до засідань  виконкому, комісій.

Розробляє плани заходів з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці.

Забезпечує співпрацю  з громадськими організаціями осіб з інвалідністю.

Веде  прийом громадян.

Забезпечує розгляд листів фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції.

Контролює  реєстрацію та облік прийнятих  документів.

Складає довідки, звіти та інформаційні матеріали про роботу відділу, здійснює заходи щодо забезпечення осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами можливостями для участі в економічній, політичній, культурній та соціальній сферах життя суспільства, умовами для реалізації потенційних можливостей осіб з інвалідністю, створення оптимальних умов для самообслуговування.

Виконує обов’язки, визначені  Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та завдання, що визначені  Положенням про управління праці, сім’ї та соціального захисту населення .

Контролює формування бази даних осіб з інвалідністю, які знаходяться на черзі на санаторно-курортне лікування, організовує санаторно-курортне лікування, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції.

Забезпечує організацію направлення на проходження психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Несе відповідальність за укладання договорів із оздоровчими закладами.

Готує і представляє  звітність з цих питань  в  бухгалтерію      управління  та департамент  праці, соціальної та сімейної політики Житомирської ОДА.

Контролює  підготовку  документів осіб з інвалідністю і направлення їх в департамент  праці, соціальної та сімейної політики для поставки на чергу для одержання   автомобілів безкоштовно і на пільгових умовах. Забезпечує контроль за  оформленням  документів на виплату компенсації на бензин, ремонт та транспортне обслуговування автомобілів.

Контролює відшкодування  компенсації на поховання учасників бойових дій  та осіб з інвалідністю  внаслідок війни.

 Контролює   виконання заходів  щодо соціального захисту  бездомних громадян.

Контролює  та організовує оформлення та видачу посвідчень: “Особи з Інвалідністю внаслідок війни”, “Учасник війни”, “Члена сім’ї загиблого”, “Ветеран праці”, вкладишів до посвідчень.

Готує проекти рішень  та розпоряджень міського голови з питань осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці,  соціального   захисту бездомних громадян.

Організовує роботу з забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення.

Контролює прийом заяв на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, несе матеріальну відповідальність за їх збереження та  видачу, вилучення в сім’ях померлих осіб з інвалідністю та передачу іншим особам ,  контролює подачу звітності з цих питань. Організовує укладання договорів з підприємствами.

Контролює роботу по  направленню  на  професійне  навчання осіб з інвалідністю в учбових закладах системи соціального захисту населення.

Співпрацює з навчальними закладами для професійно-технічного навчання та перенавчання осіб з інвалідністю.

Вживає заходів для виконання  програм   соціального   захисту  осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці.

Контролює  оформлення документів  для     влаштування  в  інтернаті  установи.

Здійснює контроль за направленням  дітей з інвалідністю в  Центри соціальної реабілітаціїі  відповідно до Порядку надання особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг.

Контролює облік осіб, які потребують  обслуговування  територіальним центром  соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Контролює формування особових справ та бази даних недієздатних та обмежено дієздатних повнолітніх осіб, здійснює  перевірки виконання обов’язків опікунів та піклувальників. Приймає участь у судових засіданнях про визнання  осіб недієздатними та обмежено дієздатними, встановлення над ними опіки, піклування та призначення опікунів, піклувальників. Організовує  проведення та бере участь у засіданнях координаційної ради з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними або обмежено дієздатними повнолітніми особами.

Контролює оформлення документів  та проведення обстеження для  надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Приймає участь в роботі комісії по наданню матеріальної допомоги відповідно постанови 12.04.2017 № 256 “Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення”.

Приймає участь в роботі комісії по встановленню статусу  відповідно до  Закону   України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Забезпечує виконання вимог Законів України “Про захист персональних даних”, “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”.     Проводить  роз’яснювальну роботу, в тому числі через засоби масової інформації, серед осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції з питань соціального захисту в межах компетенції.

Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

Виконує інші окремі доручення начальника  управління.

Дата народження: 12.01.1969 року

Освіта: повна вища, Київський топографічний технікум, Міжрегіональна академія управління персоналом

 

Трудова діяльність:

1987 – 1992 – топограф ОКЕ 243

1992- 1998 – інженер – топограф ПП «Діабаз»

2001-2002 – інженер – геодезист ТОВ «Бердичівфото»

2002-2004 – інженер – геодезист земельно-кадастрового бюро Бердичівського міськвиконкому

2004-2009 директор КП «Земельно-кадастрове бюро»

2009-2010 – головний спеціаліст, завідуюча сектором відділу держкомземуу м.Бердичеві

2013 – головний спеціаліст, начальник відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни  та праці УПССЗН

Завдання, функції, положення