Відділ державних соціальних інспекторів

Контактна інформація

Юридична адреса
вул. Європейська, 83, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Омельчук

Наталія Анатоліївна

Головний державний соціальний інспектор:

Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

Забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням, здійснює контроль за їх роботою.

Надає спеціалістам відділу завдання і вказівки, контролює їх виконання.

Забезпечує правильне застосування діючого  законодавства.

Розробляє план роботи відділу відповідно до плану роботи управління.

Організовує ведення діловодства, збереження документації та майна відділу.

Бере участь у нарадах, семінарах, з питань, що належать до компетенції відділу.

Покладені на відділ завдання вирішує у співпраці з іншими структурними підрозділами управління.

Контролює своєчасне відпрацювання контрольних документів.

Перевіряє  достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги.    Проводить  вибіркові  перевірки  особових  справ  одержувачів державної  соціальної  допомоги за рішенням начальника управління або його заступника.

Проводить порівняння даних з Державною фіскальною службою отримувачів усіх видів державних допомог та  перевіряє внутрішньо переміщених осіб.

Складає  акти  за  підсумками  перевірки  з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги.

Проводить  перевірку  достовірності та повноти інформації про фактичне  місце  проживання  (перебування)  внутрішньо переміщених осіб за рішенням керівника управління праці, сім’ї та соціального захисту населення  або  його заступника та  за результатами такої перевірки складає акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Здійснює   моніторинг   призначення  та  виплати  державної соціальної   допомоги   і   проводить   аналіз   причин  порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги.
Готує   пропозиції   щодо   припинення   надання  державної соціальної  допомоги,  позбавлення  права на продовження строку її надання,  зменшення  розміру  допомоги  у  випадках,  передбачених законодавством.

Співпрацює    з   місцевими   органами   державної   служби зайнятості,  служби  у  справах  дітей,  територіальними  органами Пенсійного  фонду  України,  Бердичівським відділенням управління  виконавчої дирекції Фонду  соціального  страхування України у Житомирській області, центром соціальних  служб , державними органами нагляду   за   охороною   праці,  профспілковими  та  громадськими об’єднаннями  у  вирішенні питань соціального захисту населення та проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

В межах компетенції працює з інформаційними базами.

Забезпечує дотримання комерційної та службової таємниці підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Дотримується конфіденційності інформації щодо особистого життя громадян.

Бере участь у роботі комісій, утворених при міській раді та її виконавчому комітеті з питань соціального захисту населення та готує  матеріали на засідання.

Працює із зверненнями громадян.

Виконує окремі доручення начальника  управління.

Дата народження: 24.05.1973 року

Освіта: повна вища, Бердичівський машинобудівний технікум, Міжрегіональна академія управління персоналом

 

Трудова діяльність:

1992-1999 – строгальщик, комплектувальниця заводу «Прогрес»

1999 – спеціаліст І категорії, головний  державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів  УПССЗН.

Завдання, функції, положення