Управління освіти і науки

Контактна інформація

Юридична адреса
каб. 61, пл. Центральна, 1, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Адаменко

Валентина Василівна

Керує роботою управління освіти і науки, забезпечує виконання поставлених перед управлінням завдань, реалізацію і виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших законодавчих актів в галузі освіти.

Здійснює керівництво роботою колегії управління освіти і науки.

Контролює та координує роботу заступника начальника управління освіти і науки, працівників апарату управління освіти і науки, керівників закладів освіти міста, центру професійного розвитку педагогічних працівників, централізованої бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти.

Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника та працівників управління.

Визначає потребу в закладах освіти, заснованих на комунальній формі власності, подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних та культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів. Сприяє відкриттю закладів освіти нового типу. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення закладів освіти для дітей шкільного віку, що потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у закладах загальної середньої освіти і спеціальних закладах освіти. Здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають в громаді.

Здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету та вищестоящих органів управління освітою. Здійснює взаємозв’язок з відділами та службами виконкому, депутатськими комісіями, органами громадського самоврядування. Розробляє перспективний план розвитку освіти в громаді та удосконалення структури освітніх установ.

У межах затвердженого кошторису планує розподіл коштів за статтями.

Розробляє проекти планів соціально-економічного розвитку освіти громади.

Видає у межах компетенції накази, розпорядження, що є обов’язковими для виконання відповідними структурними підрозділами і посадовими особами, організовує і контролює їх виконання.

Призначає (в тому числі на контрактній основі, за результатами конкурсного відбору) на посади та звільняє з посад керівників закладів освіти громади, приймає та звільняє з роботи працівників централізованої бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, центру професійного розвитку педагогічних працівників.

Затверджує положення про структурні підрозділи управління освіти, посадові обов’язки їх працівників.

Затверджує навчальні плани та тарифікації закладів загальної середньої освіти, вносить пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

Вносить пропозицій до виконавчого комітету про відкриття профільних класів, шкіл нового типу, їх матеріальну підтримку.

Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів.

Приймає рішення і вносить у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників освіти, встановлення надбавок та преміювання працівників.

Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в громаді.

Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

Здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю управління. Контролює підготовку та проведення капітальних ремонтів у закладах освіти. Вирішує питання будівництва, реконструкції закладів освіти.

Забезпечує керівництво закладами освіти, що безпосередньо підпорядковані управлінню освіти і науки.

Сприяє навчально-методичному та фінансовому забезпеченню закладів освіти. Здійснює контроль за складанням кошторисів закладів освіти та їх виконанням. Вносить пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти.

Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період.

Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством; вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.

Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

Дата народження: 10 вересня 1964 року

Освіта: повна вища, Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського у 1989 році за спеціальністю «українська мова та література», кваліфікація вчитель української мови та літератури.

Трудова діяльність: 

 
08.1983 – 08.1987вчитель початкових класів Погребищенської середньої школи №1
08.1987 – 08.1988вчитель початкових класів Вінницької середньої школи №12
08.1988 – 03.2009вчитель української мови та літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи, директор Бердичівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8
 

 

Виконком Бердичівської міської ради

03.2009 – 01.2015начальник управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради
02.2015 – 10.2020заступник міського голови м. Бердичева
з 11.2020 по цей часначальник управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради

Завдання, функції, положення