Accordion Content

Сектор опіки та піклування, усиновлення та соціального захисту дітей

Контактна інформація

Юридична адреса
каб. 33, пл. Центральна, 1, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Гайдамаченко

Алла Броніславівна

Веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, переданих на виховання в дитячі будинки сімейного типу, у прийомні сім’ї, формує їх справи, здійснює нагляд за дотриманням прав дітей.

Здійснює нагляд за дотриманням прав дітей, переданих на виховання у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, забезпечує належне виконання прийомними батьками та батьками – вихователями їх обов’язків.

Веде первинний облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, складає анкети дітей, які можуть бути усиновлені.

Веде облік осіб, які бажають усиновити дитину.

Роз’яснює особам, які виявили бажання усиновити дитину, умови усиновлення, права та обов’язки, що виникають внаслідок усиновлення та інші питання, пов’язані з усиновленням.

Обстежує житлово-побутові умови осіб, які виявили бажання усиновити дитину, та складає акт обстеження.

За погодженням з начальником служби на основі представлених кандидатом (кандидатами) в усиновлювачі         документів готує висновок про можливість осіб бути усиновлювачами.

Надає кандидатам в усиновлювачі інформацію про дітей, стосовно яких виникли підстави для усиновлення, і видає  направлення на їх відвідування та знайомство з дитиною за місцем її перебування.

Має бути присутнім в інтернатному закладі при встановленні контакту кандидатами в усиновлювачі з дитиною, яка відповідно до правових підстав може бути усиновленою.

Готує для місцевого суду висновок про доцільність усиновлення дитини.

Веде облік усиновлених дітей, особові справи кандидатів в усиновлювачі,  особові справи усиновлених дітей.

Здійснює нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені і проживають на території міста.

Організовує діяльність щодо влаштування дітей, стосовно яких усиновлення скасовано або визнано недійсним.

Готує необхідні документи для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в державні інтернатні заклади.

Здійснює нагляд за дотриманням прав дітей, влаштованих в державні заклади, забезпечує їх соціальний захист.

Представляє, у випадках, передбачених чинним законодавством України, інтереси дітей в судах, у разі необхідності у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

Здійснює підготовку питань, у тому числі спірних,  на засідання комісії з питань захисту прав дитини

Готує відповіді на звернення громадян.

Готує статистичні звіти,інформаційні та аналітичні матеріали в ОДА.

За дорученням проводить наради, семінари для керівників, заступників директорів з виховної роботи навчальних закладів різних типів, дошкільних закладів з питань охорони дитинства.

Організовує висвітлення в засобах масової інформації проблем дитинства та соціального захисту дітей.

Здійснює підготовку та подання до суду матеріалів щодо притягнення до адміністративної відповідальності осіб за вчинення правопорушень, передбачених ч.ч.5,6, ст.184, ст.188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 186 Сімейного кодексу України здійснює контроль за цільовим витрачанням аліментів на дитину.

Готує проєкти рішень виконавчого комітету.

Здійснює підготовку позовних заяв до суду від імені органу опіки та піклування щодо захисту прав та інтересів дітей (про позбавлення батьківських прав батьків, відібрання дітей, тощо).

Дата народження: 21 січня 1962 року

Освіта: Вища, Камчатський педагогічний інститут, 1984 р., філологічний факультет, вчитель російської мови та літератури.

Трудова діяльність :

1984-1987   Середні школи №11, №43 м. Петропавловськ-Камчатський, вчитель

1987-1992 Палац культури і техніки ВО «Прогрес» методист, старший методист, старший  організатор-методист

1992       Музей історії м. Бердичева, лектор-екскурсовод

1992-1999  Бердичівська середня школа-інтернат, вихователь, вчитель

1992 – по цей час  Виконавчий комітет Бердичівської міської ради, служба у справах дітей, на посаді завідувача сектора служби у справах дітей з 2008 року.

Завдання, функції, положення