Відділ інформаційних технологій

Контактна інформація

Юридична адреса
пл. Центральна, 1, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса

Керівник

Май

Михайло Людвигович

  • Організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
  • Розробляє посадові інструкції працівникам відділу.
  • Забезпечує дотримання у відділі правил внутрішнього трудового розпорядку та дисципліни.
  • Підписує і погоджує документи у межах своєї компетенції.
  • Надає методичні рекомендації з питань удосконалення роботи з документами і ведення діловодства у відділах, службах та управліннях виконкому, підприємствах та організаціях.
  • Сприяє реалізації державної політики у сфері інформації з метою забезпечення доступу громадян до інформації.
  • Організовує підготовку проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до компетенції відділу.
  • Сприяє розвитку існуючих та впровадженню нових інформаційних систем, сервісів, тощо.
  • Забезпечує та контролює належне функціонування інформаційних електронних ресурсів виконавчого комітету міської ради.
  • Вживає заходів щодо підтримки у належному стані апаратно-програмних комплексів, що є у користуванні структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

Завдання, функції, положення