Відділ охорони здоров’я

Контактна інформація

Юридична адреса
каб. 41, пл. Центральна, 1, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Остапюк

Валентина Вікторівна

– Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу, забезпечує ефективне виконання покладених на Відділ завдань щодо участі в реалізації політики в галузі охорони здоров’я .

– Видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їхнє виконання.

–  Розпоряджається коштами Відділу в межах затвердженого кошторису витрат.

– Представляє інтереси міста в галузі охорони здоров’я у відносинах із юридичними та фізичними особами.

– Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій із питань, які стосуються діяльності Відділу.

– Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників закладів охорони здоров’я.

–  Очолює та бере участь у перевірці та інспектуванні закладів охорони здоров’я –  Проводить наради з керівниками закладів охорони здоров’я.

–  Здійснює особистий прийом громадян.

–  Розглядає заяви, скарги та листи громадян особисто та через спеціалістів.

–  Забезпечує тісний взаємозв’язок та співпрацю Відділу з усіма відділами міської ради, закладами охорони здоров’я, громадськими та правоохоронними організаціями.

Дата народження: 10 грудня 1979 року

Освіта: повна вища, Державний агроекологічний університет м. Житомир у  2002 році за спеціальністю „Менеджмент організацій ”  кваліфікація менеджер-економіст

Трудова діяльність:

07.2002 – 06.2003

Секретар-діловод, Бердичівський міський кооперативний ринок

Виконком Бердичівської міської ради 

03.2006 –01.2008

Спеціаліст 1 кат., економіст бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, Міське управління праці та соціального захисту населення

02.2008-05.2008

Спеціаліст 2 кат. бюджетного відділу фінансового управління

05.2008-01.2010

Спеціаліст 1 кат. бюджетного відділу фінансового управління

01.2010-12.2012

Провідний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління

01.2013-12.2016

Головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління

01.2017-  по теперішній час

Начальник відділу охорони здоров’я

Завдання, функції, положення