Відділ бухгалтерського обліку і звітності УЖКГ

Контактна інформація

Юридична адреса
каб. 14, пл. Центральна, 1, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Лобанчук Н.П
Лобанчук

Наталія Петрівна

Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації та ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», і контролює дотримання правил його ведення.

Здійснює керівництво діяльністю відділу виходячи з Положення про  відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Здійснює фінансову діяльність управління і контролює економне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження державної і комунальної власності та власності територіальної громади міста.

Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю.

Організовує облік надходження грошових коштів товарно-матеріальних цінностей і основних фондів.

Забезпечує своєчасне відображення в бухгалтерському обліку фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

Планує та розробляє кошториси доходів та видатків на поточний рік та вносить пропозиції щодо організації їх фінансування.

Відображає результати фінансово-господарської діяльності управління.

Забезпечує своєчасне, законне і правильне оформлення фінансових результатів управління.

Контролює за правильністю нарахування заробітної плати, нарахування платежів, зносів.

Забеспечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності установи, та зведеної фінансової звітності, підписання іі та подання в установленні строки користувачам.

Забезпечує контроль за порядком законністю, своєчасністю та правильністю оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків платежів, та вносить пропозиції про  встановлення посадових окладів працівникам управління.

Доводить у встановленому порядку до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів обсяги бюджетних асигнувань формує і подає бюджетні запити, надає лімітні довідки.

Забезпечує складання розподілу показників зведених кошторисів, та розподілу показників зведених асигнувань із загального та спеціального фонду після отримання витягу з річного розпису асигнувань з місцевого бюджету.

Забезапечує складання реєстру зведених кошторисів і помісячних планів асигнувань у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

Здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві.

Забезпечує захист державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.

Здійснює розподіл посадових завдань та обовязків між працівниками відділу. Знайомить цих працівників із нормативними методичними документами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності, розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, у порядку встановленому законодавством.

Виконує доручення керівництва, готує листи з питань, що стосується її компетенції.

Забезпечує підготовку у межах своєї компетенції проектів рішень  виконавчого комітету та міської ради,  наказів начальника управління.

Організовує зберігання первинних документів та своєчасне подання їх до архіву.

Член тендерного комітету

Дата народження: 30 березня 1973 р.

Освіта: Житомирський інститут підприємництвата сучасних технологій  2006 р., спеціальність – «Фінанси підприємства», кваліфікація – економіст.

Трудова діяльність:

1996 р. – бухгалтер ВАТ «АГРОМАШСЕРВІСКОМПЛЕКТ»;

з 1996 р. по 1998 р. – бухгалтер СП «АГРОСЕРВІС»;

з 1998 р. по 2000 р. – бухгалтер АПК «ПОДІЛЛЯ-М»;

2000 р. – заступник головного бухгалтера ТОВ «ІНТЕР-ТОРГ»;

з 2000 р. по 2001 р. – головний бухгалтер ТОВ «ВЕСТРАНС»;

з 2001 р. по 2003 р. – головний бухгалтер Бердичівської міської ЦБС;

з 2003 р. по теперішній час – начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності управління ЖКГ виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

Завдання, функції, положення