Accordion Content

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Контактна інформація

Юридична адреса
каб. 34, пл. Центральна, 1, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Електронна адреса
Номер телефону

Керівник

Гуменюк НМ
Гуменюк

Ніла Миколаївна

 • Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
 • Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності міськвиконкому і контролює дотримання правил його ведення.
 • Організовує облік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву.
 • Складає кошторис витрат, планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання апарату виконкому, його відділів та організовує їх фінансування.
 • Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських  операцій, надання оперативної інформації. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни.
 • Здійснює контроль за оформленням документів; використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; дотриманням фінансової дисципліни; правильністю нарахування та перерахування податків та страхових платежів.
 • Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.
 • Забезпечує складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, подання її в установлені строки відповідним органам.
 • Контролює дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків.
 • Контролює стягнення в установлені строки дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни.
 • Забезпечує широке використання сучасних засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.

Дата народження: 17.11.1974

Освіта: повна вища, Державна агроекологічна академія України, закінчила в 1996 році, спеціальність: економіст з бухгалтерського обліку та фінансів

Трудова діяльність:

07.1996-01.1997 – заступник головного бухгалтера КСП «Скаківське»

01.1997-02.1998 – начальник планово-бухгалтерського відділу КСП «Білоцерківка»

02.1998-10.2000 – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу фізичної культури і спорту виконкому

10.2000-04.2002 –  бухгалтер департаменту культури, молодіжної політики, спорту і туризму виконкому

05.2002-06.2002 – стажування на посаду головного спеціаліста-бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконкому

06.2002-04.2006 – головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку виконкому

04.2006-по цей час – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому

Завдання, функції, положення