Бюджет міста

За підсумками І півріччя 2020 року обсяг міського бюджету по доходах склав 255 285,8 тис. грн., в тому числі: загальний фонд – 246 979,8 тис. грн., з них власних та закріплених доходів на суму 152 670,1 тис. грн.

Надходження власних та закріплених доходів загального фонду за звітний період  зменшились  на   4 518,5 тис. грн.,  та  становлять  98,8%  надходжень аналогічного періоду 2019 року.

Основними джерелами надходжень до бюджету є податок на доходи фізичних осіб,  єдиний податок та плата за землю.

У структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 66,4%, або 101 372,0 тис.грн. Порівняно з першим півріччям 2019 року, надходження податку зменшились на 1188,4 тис.грн., або на 1,2%.

Надходження по єдиному податку займають 13,6% загального фонду, надходження податку за І півріччя 2020 року  склали – 20 816,3 тис. грн., ріст показників єдиного податку склав 0,7%, або 153,0 тис.грн.

Плата за землю у структурі доходів загального фонду займає 9,6%. У звітному періоді до міського бюджету сплачено 14 684,0 тис.грн. плати за землю, що на 10,0%, або на 1 625,5 тис.грн. менше надходжень аналогічного періоду 2019 року.

Запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на території міста призвело до зниження економічної активності роботи  суб’єктів господарювання (деякі призупинили або обмежили свою діяльність) і, як наслідок, зменшились надходження до міського бюджету. Прийняття на законодавчому рівні змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового зобов’язання із сплати за березень 2020 року суб’єктами господарювання земельного податку, орендної плати за землю, плати за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки також вплинуло на рівень виконання бюджету міста. За І півріччя 2020 року до загального фонду бюджету міста Бердичева недоотримано власних та закріплених доходів на суму 14 063,1 тис.грн., виконання становить 91,6% планових показників цього періоду.

За І півріччя 2020 року до спеціального фонду надійшло  8 306,0 тис. грн., з них 62,6 % – власні надходження бюджетних установ, сума отриманих коштів становить 5 198,5 тис. грн.

Протягом І півріччя 2020 року до бюджету міста Бердичева надійшло фінансування у вигляді міжбюджетних трансфертів на загальну суму 94 698,5 тис. грн., які складають 37,1% від загальної суми надходжень, з них:

–  дотацій  на суму 4876,8 тис. грн. (100% планових показників);

– субвенцій  за 8-ма напрямками на загальну суму 89 821,7 тис. грн. (97,7% планових показників), в тому числі з державного бюджету отримано в повному обсязі: освітню субвенцію в сумі 71 045,1 тис. грн., медичну субвенцію в сумі         15 168,3 тис. грн.

 

За звітний період з міського бюджету міста використано коштів на загальну суму 250 925,9 тис. грн., що на 134 121,3 тис. грн. менше, ніж за І півріччя 2019 рік, в тому числі видатки загального фонду склали 228 771,8 тис. грн., що на 138 755,7 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року. Зменшення видатків пов’язано із зміною механізму фінансування соціальних виплат, а також через запровадження карантинних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. За І півріччя на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, пов’язаної з розповсюдженням коронавірусної інфекції, з міського бюджету спрямовано фінансових ресурсів на суму 3 930,7 тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали 22 154,1 тис. грн., що на  4 634,4 тис. грн. більше, ніж за І півріччя 2019 року.

У структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ і організацій, а також оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Загальна сума видатків на заробітну плату з нарахуваннями склала 185 006,0 тис. грн., що становить 80,9% від обсягу бюджетних видатків загального фонду. Видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено на суму 13 404,6 тис. грн., або 5,8% від обсягу видатків загального фонду бюджету.

Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до міського бюджету та зареєстрованих зобов’язань в органах державної казначейської служби.

Аналіз проведених видатків загального фонду за І півріччя 2020 року в розрізі галузей показує, що найбільшу питому вагу у видатках займають галузі: «Освіта» – 61,2 % та «Охорона здоров’я» – 12,7%.

 

 

Галузь

Касові видатки, тис. грн.

1

Освіта

139 959,4

в т.ч. школи естетичного виховання

7 064,2

2

Охорона здоров”я

29 058,8

3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

8 454,9

4

Культура і мистецтво

8 199,2

5

Фізична культура і спорт

5 173,6

в т.ч. ДЮСШ ім. В.О. Лонського

2 139,4

6

Державне управління

21 438,6

7

Житлово-комунальне господарство

12 319,7

8

Економічна діяльність ( заходи з енергозбереження )

1 135,8

9

Інша діяльність (утримання рятувальних служб, обслуговування місцевого боргу, тощо)

2 473,2

10

Міжбюджетні трансферти (субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів)

558,6

Всього:

228 771,8

Станом на 1 липня 2020 року прострочена заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ міського бюджету відсутня.

Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами за І півріччя 2020 року,  проведені своєчасно та в повному обсязі.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Інформація про виконання міського бюджету міста Бердичева за 2019 рік”][vc_column_text]За підсумками 2019 року обсяг міського бюджету по доходах склав 724 751,0 тис. грн., в тому числі: загальний фонд – 704 380,3 тис. грн., з них власних та закріплених доходів в сумі 321 989,8 тис. грн., що становить 101,7% уточнених планових показників. Надходження власних та закріплених доходів у звітному році збільшились на 50 207,7 тис. грн., або на 18,5% до минулорічних надходжень.

На рівень виконання загального фонду бюджету міста мають вплив такі  основні джерела: податок на доходи фізичних осіб,  єдиний податок, плата за землю.

Податок на доходи фізичних осіб у структурі загального фонду (без трансфертів) займає левову частину фінансових ресурсів (64,3%), його обсяг за 2019 рік склав 206 884,3 тис. грн., що на 17,7% більше, ніж за минулий рік.

Надходження по єдиному податку за 2019 рік склали – 44 309,8 тис. грн. (2018 рік – 35 790,6 тис. грн.),  по платі за землю – 34 041,1 тис. грн. (2018 рік – 22 389,5 тис. грн.).

За 2019 рік до спеціального фонду (без врахування субвенцій) надійшло  18 728,5 тис. грн., з них 94,9 % – власні надходження бюджетних установ, що в сумі становлять 17 769,7 тис. грн.

Протягом 2019 року до бюджету міста Бердичева надійшло фінансування у вигляді міжбюджетних трансфертів на загальну суму 384 032,7 тис. грн., які складають 53% від загальної суми надходжень, з них:

– дотацій з місцевого бюджету на суму 20 363,4 тис. грн. (100% планових показників);

– субвенцій за 18-ма напрямками на загальну суму 363 669,3 тис. грн. (95,5% планових показників), в тому числі з державного бюджету отримано в повному обсязі: освітню субвенцію в сумі 101 628,4 тис. грн., медичну субвенцію в сумі 56 512,3 тис. грн. та субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 4 901,2 тис. грн.

 

За 2019 рік з міського бюджету міста використано коштів на загальну суму 717 229,4 тис. грн., що на 170 322,3 тис. грн. менше, ніж за 2018 рік, в тому числі видатки загального фонду склали 658 541,1 тис. грн., що на 148 729,6 тис. грн. менше, ніж у минулому році. Зменшення видатків пов’язано із зміною схеми фінансування окремих видатків (монетизація субсидій та фінансування первинної медичної допомоги населенню за рахунок коштів  Національної служби здоров’я України). Видатки спеціального фонду склали 58 688,3 тис. грн., що на  21 592,7 тис. грн. менше, ніж за 2018 рік (зміна статусу медичних закладів із бюджетних в комунальні некомерційні підприємства найбільше вплинула на зменшення обсягу видатків).

За 2019 рік міський бюджет виконано по загальному фонду з профіцитом на суму 45 839, 2 тис. грн., по спеціальному фонду бюджет виконано з дефіцитом на суму 38 317,7 тис. грн., у тому числі за рахунок:

(тис.грн.)

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

– коштів, що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду)

39 654,3

-39 654,3

– фінансування за борговими операціями

 

1 006,3

– зміни залишків коштів бюджету

5 979,2

121,9

– зміни залишків коштів бюджетних установ

 

208,4

– інших розрахунків

205,7

 

У структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій. Їх загальна сума склала       345 954,1  тис. грн., що становить 72,4 % від обсягу бюджетних видатків загального фонду (без врахування трансфертів соціального спрямування).

Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до міського бюджету та зареєстрованих зобов’язань в органах державної казначейської служби.

Аналіз проведених видатків загального фонду за 2019 рік в розрізі галузей показує, що найбільшу питому вагу у видатках займають галузі: «Освіта» – 37,2 %;  «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 30,9 %; «Охорона здоров’я» – 13,5%.

 

№ п/п

Галузь

за 2019 рік

Касові видатки, тис. грн.

Питома вага,  %

1

Освіта

244 749,4

37,2

в т.ч. школи естетичного виховання

10 231,1

 

2

Охорона здоров”я

89 308,4

13,5

3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

203 353,6

30,9

4

Культура і мистецтво

16 995,6

2,6

5

Фізична культура і спорт

10 504,1

1,6

в т.ч. ДЮСШ ім. В.О. Лонського

3 573,8

 

6

Державне управління

39 932,3

6,1

7

Житлово-комунальне господарство

42 743,7

6,5

8

Економічна діяльність (утримання та розвиток автомобільних доріг, розроблення схем планування та забудови територій, заходи з енергозбереження та землеустрою)

5 499,3

0,8

9

Інша діяльність (утримання рятувальних служб, обслуговування місцевого боргу, тощо)

4 744,8

0,7

10

Міжбюджетні трансферти (субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів)

709,9

0,1

Всього:

658 541,1

100,0

 

Станом на 1 січня 2020 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ міського бюджету відсутня.

Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами за 2019 рік,  проведені своєчасно та в повному обсязі.

Публічне представлення звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік відбудеться на черговій сесії міської ради при затвердженні звіту про виконання міського бюджету міста Бердичева за 2019 рік.

За підсумками 2018 року обсяг міського бюджету (з врахуванням трансфертів)  по доходах склав 885 515,3 тис.грн., з них надходження до загального фонду – 856 834,9 тис.грн. Виконання уточнених планових показників по бюджету склало 100,2%, або додатково отримано 1692,3 тис.грн. До загального фонду мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 271 782,1 тис.грн.,  що на 39 755,4 тис.грн., або на 17,1% більше ніж у 2017 році.

На рівень виконання загального фонду бюджету міста мають вплив такі  основні джерела: податок на доходи фізичних осіб,  єдиний та акцизний податки, плата за землю.

Податок на доходи фізичних осіб у структурі загального фонду (без трансфертів) займає левову частину (64,7%) фінансових ресурсів бюджету міста, його обсяги за 2018 рік склали 175 775,1 тис.грн., що на 23,5% більше ніж у 2017 році.

Надходження за 2018 рік склали по: єдиному податку – 35 790,6 тис.грн. (2017 р. – 28 476,1 тис.грн.), акцизному податку – 25 870,8 тис.грн. (2017 р.– 25 387,7 тис.грн.), платі за землю – 22 389,5 тис.грн. (2017 р.– 24 937,9 тис.грн.).

За 2018 рік до спеціального фонду (без врахування субвенцій) надійшло

25 953,4 тис.грн., з них 90% це власні надходження бюджетних установ, що в сумі становлять 23 375,9 тис.грн. Ріст до попереднього року склав 10,4%. До бюджету розвитку (без врахування субвенцій) надійшло  2 397,3 тис. грн., що на 1 903,7 тис.грн., або у 4,9 рази більше надходжень минулого 2017 року.

Протягом 2018 року місто отримало з державного бюджету освітню субвенцію в сумі 82 149,9 тис.грн., медичну субвенцію в сумі 72 759,5 тис. грн. та субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку в сумі      5 673,0 тис. грн.

Надійшло фінансування з місцевого бюджету у вигляді дотації  на суму 21 749,3 тис.грн. (100% планових показників) та субвенцій за 13-ма напрямками на загальна суму 405 448,2 тис.грн. (99,6% планових показників). У порівнянні з 2017 роком загальна сума трансфертів виросла на 15 %.

За звітний період з  бюджету міста  використано коштів на загальну суму 887 551,7 тис. грн., що на  106 607,5 тис. грн. більше ніж у 2017 році.

Видатки загального фонду склали  807 270,7 тис. грн., що на 101 326,7 тис. грн. більше ніж у 2017 році,  видатки спеціального фонду – 80 281,0 тис. грн. що на  5 280,8 тис. грн. більше ніж у попередньому році.

У структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету левову частку займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій. Їх загальна сума склала 322 215,2  тис. грн., що становить 75,5% від обсягу бюджетних видатків загального фонду (без врахування трансфертів соціального спрямування).

Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до міського бюджету та зареєстрованих в органах казначейської служби зобов’язань, що становить 99,2 % до плану на звітний період.

Аналіз проведених видатків загального фонду за 2018 рік в розрізі галузей показує, що найбільшу питому вагу у видатках займають галузі: «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 48%; «Освіта» – 27%;  «Охорона здоров’я» – 13%.

 

 

 

 

Аналіз

проведених видатків загального фонду бюджету м. Бердичева                                   за  2018 рік  у розрізі галузей бюджетної сфери

№ п/п

Галузь

2018 рік

Касові видатки, тис. грн.

Питома вага, %

1

Освіта

214 859,9

27

2

Охорона здоров”я

106 259,0

13

3

Соціальний захист та соціальне зебезпечення

387 757,4

48

4

Житлово-комунальне господарство

35 013,5

4

5

Культура і мистецтво

14 125,4

2

6

Органи місцевого самоврядування

33 454,4

4

7

Фізична культура і спорт

8 498,7

1

8

Інші (поточний ремонт та утримання доріг, землеустрій, рятувальні служби та інші)

7 302,4

1

Всього:

807 270,7

100,0

 

*,** Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. № 1181 “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793” змінено коди типової програмної класифікації видатків та кредитування (ТПКВК), тому видатки по школам естетичного виховання було перенесено із галузі “Культура” до галузі “Освіта” у сумі 9 169,8 тис. грн.

Станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ  міського бюджету відсутня.

Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами у 2018  році,  проведені своєчасно та в повному обсязі.

Фінансування видатків бюджетної сфери міста проведено в межах фактичних надходжень до міського бюджету та з урахуванням вільного залишку коштів станом на 01.01.2018.

За 2018 рік міський бюджет виконано по загальному фонду з профіцитом на суму  49 564, 2 тис. грн., по спеціальному фонду бюджет виконано з дефіцитом на суму   51 600,6 тис. грн., в т.ч. за рахунок:

 

загальний фонд

спеціальний фонд

кошти, що пердаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

52 367,0

-52 367,0

фінансування за борговими операціями

 

1 006,3

зміни залишків коштів бюджету

-2 941,2

-194,0

зміни залишків коштів бюджетних установ

 

-51,3

інші розрахунки

138,4

5,4

 

Публічне представлення звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік відбудеться на черговій сесії міської ради при затвердженні звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік.