Сайт м. Бердичева
Бердичів - офіційний портал міста » Бердичівська музична школа
Бердичівська музична школа
Керівництво:
Директор: Марців Ірина Миколаївна
Адреса: 13300, Житомирська область, м. Бердичів, пл. Соборна, 25
Телефон загальний (04143) 2-00-60
Телефон директора (04143) 2-72-77
е-mail: muzshkola.berd@ukr.net


ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

          Бердичівська музична школа, комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, заснована в 1945 році.
          Школа є державним позашкільним навчальним закладом освіти в сфері культури, здійснює естетичне виховання дітей, забезпечуючи принцип єдності і наступності мистецької освіти, проводить навчально-виховну, методичну, просвітницьку роботу.
          Державну реєстрацію – пройшла 19 листопада 1993 року (рішення № 697 Бердичівської міської Ради народних депутатів).
          Довідка АБ № 461711 від 13.02.2012р. про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій, затвердженого наказом Держкомітету України № 164 від 12.06.2007р.
          Бердичівська музична школа в 2013 році пройшла державну атестацію з відзнакою.
          Загальне керівництво діяльністю Бердичівської музичної школи здійснює директор та заступник директора по навчальній роботі.
Директор школи: Марців Ірина Миколаївна призначена на посаду з 01.09.2016р. її педагогічний стаж - 12 років.
          Заступник директора по навчальній роботі: Михайловська Ірина Петрівна, педагогічний стаж 38 роки, стаж адміністративної роботи – 18 років, працює в даній школі з 1993 року, заступник директора - з 2010 року.
          Основні завдання школи відповідають «Положенню про школу», вимогам Закону України «Про позашкільну освіту», а також передбачають:
- забезпення стабільного та ефективного функціонування школи;
- забезпечення порядку дисципліни праці у відповідності з затвердженими «Правилами внутрішнкільного розпорядку школи»;
- глибоке і всебічне використання досягнень педагогічної науки в організації навчально-виховного процесу, широке впровадження надбань педагогічного досвіду, максимальну науковість в обґрунтуванні змін у навчально-виховному процесі, використання традицій народної культури, надбань та збережень культурної спадщини;
- відродження національної школи естетичного виховання, створення та популяризація творів мистецтв, відродження національної самосвідомості;
- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів та обдарувань;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини, почуття власної гідності;
- естетичне виховання дітей та юнацтва – пріоритетний напрямок розвитку культури України.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА


          Школа розташована в приміщенні реставрованого кляштору «Босих Кармелітів», де створені належні умови для навчання. Загальна площа становить 1885 кв. м., в т.ч. площа навчальних приміщень – 1016,5 кв. м., площа концертної зали складає 120 кв. м. розрахована на 150 місць. Для індивідуальних та теоретичних занять використовується 38 просторих класних кімнати, які надихають на створення творчої атмосфери.
          Музична школа забезпечена необхідними музичними інструментами, технічними засобами та має спеціалізовану бібліотеку.

ФІНАНСУВАННЯ ШКОЛИ


          Фінансування школи здійснюється за рахунок місцевого бюджету та надходжень від батьківської плати. Бюджетні кошти йдуть на захищені статті (зарплату та комунальні послуги), кошти зі спеціального рахунку – на статутну діяльність закладу.
          Впродовж останніх трьох років школа по заробітній платі та комунальним послугам була профінансована на 100%. Заробітна плата виплачується вчасно. Також сплачується матеріальна допомога на оздоровлення, премії, надбавки за вислугу років.
          Керуючись п. 2 статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови КМУ від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» та рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 21.08.2015 № 350 «Про погодження оплати за навчання в школах естетичного виховання» в Бердичівській музичній школі встановлено наступну щомісячну оплату за навчання дітей з 2015-2016 навчального року
- фортепіано, вокал, синтезатор, гітара - 120,00 грн.
- акордеон, скрипка, альт, віолончель, духові та ударні інструменти - 100,00 грн.
- баян,домра, бандура - 80,00 грн.

ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ


          На даний час сформовано висококваліфікований викладацький колектив, в якому працює 50 викладачів. Вищу освіту мають 26 викладачів, решта - середню спеціальну. Плинності кадрів немає.
По класу фортепіано – 20, по класу скрипки – 3, по класу гітари – 1, по класу домри – 2, по класу теоретичних дисциплін – 7, по класу духових та ударних інструментів – 6, баяну та акордеону – 6, по класу вокалу – 2, хорових дисциплін – 3.
          Основу колективу складають досвідчені педагоги з великим стажем роботи, 7 викладачів з педагогічними званнями «Викладач методист» та «Старший викладач», 12 викладачів атестовані як «Спеціаліст вищої категорії», 9 – «Спеціаліст першої категорії».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


          Навчально-методична робота спрямована на забезпечення творчого потенціалу педагогічного колективу, забезпечення стабільного рівня та підвищення якості навчально-виховного процесу, створення оптимальних умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх професійної підготовки.
          Педагогічний колектив працює над проблемним питанням, головним постулатом -«Навчатися музиці не для того, щоб бути музикантом, а для того, щоб у всіх сферах діяльності бути кращим. Всебічне виховання особистості музичними засобами – одна з головних задач музичної школи». Виконання цих завдань допомагає досягти основної мети: здійснити естетичне виховання учнів, допомогти формуванню музичної культури, підготувати найбільш обдарованих дітей до продовження мистецької освіти у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації.
          В школі активно працює методична рада, до складу якої входять всі завідуючі відділами. Вона є ініціативним, координуючим органом, яка в своїй діяльності охоплює коло таких питань:
- затвердження репертуару творчих колективів;
- затвердження тематики методичних робіт викладачів;
- проводить прослуховування учасників конкурсу;
- піклується про підвищення професійного рівня викладачів;
- проводить роботу по узагальненню досвіду провідних викладачів.
          Контингент учнів школи складає 450 осіб. В школі працює група на засадах самоокупності за програмою музичної школи, в якій навчається 30 учнів.
          З метою якісної організації навчально-виховної та методичної роботи, здійснення контролю за виконанням планів роботи в школі працюють 7 методичних відділів:

1. Фортепіанний: кількість учнів 184; кількість викладачів 20
2. Струнно-смичковий: кількість учнів 42; кількість викладачів 3
3. Народних інструментів: кількість учнів 59; кількість викладачів 6
4. Струнних народних інструментів: кількість учнів 49; кількість викладачів 3
5. Духових та ударних інструментів: кількість учнів 71; кількість викладачів 6
6 Вокально-хоровий: кількість учнів 45; кількість викладачів 5
7. Музично-теоретичний: кількість учнів 450; кількість викладачів 7

          Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні та колективні форми роботи з учнями. В школі постійно працюють слідуючі учнівські творчі колективи:
- хор молодших класів керівник Тимків О.О.
- хор старших класів керівник Оленюк О.А.
- вокальний ансамбль учнів молодших класів керівник Бузі І.В.
- оркестр духових інструментів керівник Пономаренко М.Г.
- естрадно-симфонічний оркестр керівник Крапівін В.О.
- ансамбль акордеоністів керівник Крапівін В.О.
- ансамбль баяністів керівник Зарбишева Л.В.
- ансамбль народних інструментів керівники Редькіна І.М.
- ансамбль скрипалів молодших класів керівник Холодняк М.Р.
- ансамбль скрипалів старших класів керівник Квась О.Ю.
- ансамбль домристів керівник Корнілецька О.В.
          Поряд з учнівськими колективами в школі займаються активною творчою та концертною діяльністю педагогічні творчі колективи: - ансамбль викладачів народних інструментів у складі: Грабовського Ю.Б. (домра), Корнілецької О.В. (домра), Шанданової І.М. (баян), Марців І.М. (скрипка), Соболевського Є.В. (гітара) - керівник Грабовський Ю.Б.;
- за участю викладачів школи продовжують працювати вокальна та оркестрова групи ансамблю пісні і танцю «Зорецвіт», керівник та аранжувальник М.Г. Пономаренко.
          Співтворчість викладачів і дітей допомагає кожній дитині розкрити себе, знайти свій особистий творчий шлях. Викладачі, учні, творчі колективи є постійними учасниками всіх мистецьких заходів міста, систематично займають призові місця на конкурсах, фестивалях різного рівня.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА.


          Навчання в школі дає змогу учням задовольнити потребу в творчому, інтелектуальному, духовному розвитку, в професійному самовизначенні, відкрити для себе великий і прекрасний світ музики. Одним з провідних завдань школи є професійно-орієнтаційна робота з учнями. Протягом року викладачами музичної школи підтримуються тісні зв’язки з викладачами Житомирського музичного училища ім. В.С. Косенка, які запрошуються на зональні заходи, випускні іспити, надають методичну та практичну допомогу як викладачам, так і учням школи.
          Вихованці школи мають достатній рівень для продовження навчання в середніх та вищих навчальних закладах. Щороку наші випускники поповнюють лави студентів мистецьких вищих навчальних закладів різного рівня акредитації.
          Педагогічний колектив школи працює над аналізом мотивації навчання учнів та проводить цілеспрямовану роботу з професійної орієнтації, використовуючи для цього слідуючі форми роботи:
- інформування батьків та учнів про умови вступу до вищих навчальних мистецьких закладів;
- концерти студентів (бувших наших випускників) вищих навчальних мистецьких закладів;
- творчі зустрічі та концерти викладачів вищих навчальних мистецьких закладів;
- прийняття на роботу в якості викладачів наших випускників.
Результатом цього є те, що наші учні стабільно продовжують навчання за мистецьким фахом.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.


          Навчально-виховний процес в Бердичівській музичній школі здійснюється за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства культури і туризму України від 11.08.2015р. № 588 та програмами, які видано за бюджетні кошти і рекомендовано використовувати в навчально-виховному процесі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури і туризму України.
          Робота школи планується відповідно сучасним вимогам і здійснюється на підставі глибокого вивчення досягнень педагогічної науки з урахуванням вимог законів України «Про освіту» та «Позашкільну освіту», Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури і мистецтв України, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001р. № 523, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, наказів Управління культури Житомирської обласної державної адміністрації, наказів Бердичівської міської ради та аналізу фактичного стану справ у навчальному закладі щодо вимог цих документів.
          Управління музичною школою здійснюється згідно річного плану роботи. Планування базується на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи.
          У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність музичної школи. Школа підключена до мережі Інтернет, що дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, бухгалтерськими сайтами.
          В школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу, його навчально-виховного процесу та діяльності всього колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання з фаху та музично-теоретичних дисциплін, виконання навчальних планів та програм, перевірка журналів, тощо. Аналіз результатів внутрішньо-шкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.
          Аналізуючи роботу закладу, можна зробити такі висновки:
- педагогічному колективу притаманні творчий підхід до організації навчально-виховного процесу, пошук нових напрямків діяльності та форм творчої роботи з обдарованою молоддю;
- викладачі об’єднані високим мистецтвом музики, плідно працюють для досягнення головної мети - розвитку особистості дітей, реалізації їх творчих здібностей і можливостей, виховання художнього смаку в контексті духовно-моральних та естетичних ідеалів сучасного суспільства;
- колектив школи успішно проводить роботу по поліпшенню якості викладання предметів, дотримання вимог навчальних програм та навчальних планів;
- веде пошук нових форм і методів зацікавленості учнів у навчанні;
- розширює зв’язки з загальноосвітніми школами, іншими музичними школами, дошкільними закладами;
- проводить активну роботу по якісному набору учнів.
          Колектив школи свої сили, знання і вміння направляє на збереження контингенту учнів в школі.
          Педагогічний колектив школи цілеспрямовано продовжує працювати над оптимізацією методичної та педагогічної роботи, впроваджує інноваційні технології навчання і виховання, веде пошук та підтримку обдарованих, талановитих учнів, розкриває здібності та творчі задатки дітей, гармонійно розвиває духовний потенціал особистості, удосконалює матеріально-технічну базу.Список переможців конкурсів у 2016 році Бердичівської музичної школи [224.05 Kb] (завантажень: 36)ФІНАНСОВІ ЗВІТИ:


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за І квартал 2019 року [856.39 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за І квартал 2019 року [858.65 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за І квартал 2019 року [938.3 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про фінансові результати за І квартал 2019 року [665.5 Kb] (завантажень: 0)
БАЛАНС на 1 січня 2019 р. [494.19 Kb] (завантажень: 2)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2018 рік [638.54 Kb] (завантажень: 1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 2018 рік [573.29 Kb] (завантажень: 2)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за 2018 рік [670.19 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2018 рік [583.97 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 січня 2019 р. [589.08 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 січня 2019 р. [590.84 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про власний капітал за 2018 р. [228.53 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік [490.54 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про фінансові результати за 2018 рік [547.07 Kb] (завантажень: 2)

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік [1.58 Mb] (завантажень: 1)
БАЛАНС на 1 жовтня 2018 р. [3.29 Mb] (завантажень: 3)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 9 місяців 2018 року [4.11 Mb] (завантажень: 3)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 9 місяців 2018 року [4.13 Mb] (завантажень: 5)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за 9 місяців 2018 року [4.39 Mb] (завантажень: 1)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 9 місяців 2018 року [3.9 Mb] (завантажень: 0)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 жовтня 2018 р. [3.97 Mb] (завантажень: 0)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 жовтня 2018 р. [3.89 Mb] (завантажень: 0)

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2018 р. [3.77 Mb] (завантажень: 0)
БАЛАНС на 1 квітня 2018 р. [1.96 Mb] (завантажень: 4)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, 2м) за І квартал 2018 року [2.38 Mb] (завантажень: 6)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за І квартал 2018 року [2.52 Mb] (завантажень: 4)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за І квартал 2018 року [2.43 Mb] (завантажень: 2)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 01 квітня 2018 р. [2.32 Mb] (завантажень: 0)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 01 квітня 2018 р. [2.28 Mb] (завантажень: 0)
БАЛАНС на 1 січня 2018 р. [346.95 Kb] (завантажень: 2)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, 2м) за 2017 рік [331.5 Kb] (завантажень: 3)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2017 рік [490.1 Kb] (завантажень: 1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за 2017 рік [495.48 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 01 січня 2018 р. [373.67 Kb] (завантажень: 1)
БАЛАНС на 1 жовтня 2017 р. [243.38 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, 2м) за ІІІ квартал 2017 року [323.46 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за ІІІ квартал 2017 року [442.15 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за ІІІ квартал 2017 року [387.22 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за ІІІ квартал 2017 року [404.86 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 01 жовтня 2017 р. [528.69 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 01 жовтня 2017 р. [526.12 Kb] (завантажень: 0)

Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2017 р. [309.02 Kb] (завантажень: 0)
БАЛАНС на 1 липня 2017 р.
[466.54 Kb] (завантажень: 6)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, 2м) за ІІ квартал 2017 року [248.05 Kb] (завантажень: 3)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за ІІ квартал 2017 року [243.74 Kb] (завантажень: 6)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за ІІ квартал 2017 року [245.81 Kb] (завантажень: 8)
Звіт про фінансові результати за І квартал 2017 року (форма №2-дс) [2.71 Mb] (завантажень: 7)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за І квартал 2017 року [1.88 Mb] (завантажень: 5)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 01 квітня 2017 р. [1.83 Mb] (завантажень: 5)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 01 квітня 2017 р. [1.83 Mb] (завантажень: 3)
Звіт про рух необоротних активів (форма №5) на 01 січня 2017 р. [1.99 Mb] (завантажень: 5)

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма №6) на 01 січня 2017 р. [1.83 Mb] (завантажень: 5)Звіт про результати фінансової діяльності (форма №9д, №9м) за 2016 р. [1.42 Mb] (завантажень: 6)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за 2016 рік [2.27 Mb] (завантажень: 4)

Звіт про результати фінансової діяльності (форма №9д, 9м) за 2016 рік [1.92 Mb] (завантажень: 5)

Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік [1.07 Mb] (завантажень: 7)

Договір оренди нежитлового приміщення [106.58 Kb] (завантажень: 9)
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), за І квартал 2017 р. [882.81 Kb] (завантажень: 10)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на І квітня 2017 р. [778.17 Kb] (завантажень: 5)
ЗВІТ про надходження і використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2016 р.
[200.91 Kb] (завантажень: 17)

Річний план закупівель на 2016 рік
[87.04 Kb] (завантажень: 31)

Річний план закупівель на 2015 рік
[84.46 Kb] (завантажень: 10)
Офіційна сторінка м. Бердичева
Redesign by MMD

© Бердичів - 2013 Всі права захищено.


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать БМР та охороняються законом України
"Про авторське право і суміжні права".
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.