Омелянчук

Начальник управління праці, сім’ї та соціального захисту населення

Контакти

13300 м.Бердичів , вул. Європейська, 83

Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє у створенні належних умов праці в управлінні.

Подає на затвердження  міській раді  положення про управління.

Подає на затвердження  заступнику міського голови (куратору) посадові інструкції та визначає обов’язки працівників управління.

Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування  планів роботи міської ради та її виконавчого комітету.

Вживає заходів для удосконалення та підвищення ефективності  роботи управління.

Звітує перед міським головою про виконання  завдань  та затверджених планів роботи.

Вносить пропозиції щодо розгляду на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції управління, розробляє проекти відповідних рішень.

Бере участь у сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету.

Представляє інтереси управління   у взаємовідносинах з іншими  структурними  підрозділами виконавчого комітету,  департаменту праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями.

Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Подає на затвердження   проекти  кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці  його працівників.

Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління.

Проводить підбір  та призначає на  посади службовців  господарської групи.

Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

Виконує інші повноваження, визначені законодавством.

Дата народження: 17 жовтня 1966 р.

Освіта: повна вища, Київський політехнічний інститут

Трудова діяльність:

 

08.1988 – 04.1998 Інженер – конструктор Бердичівське ВО хімічного машинобудування «Прогрес»
12.2000 – 05.2011 Спеціаліст, головний спеціаліст з призначення держаних соціальних допомог, головний державний соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердичівської міської ради
06.2011 – 07.2016 Начальник служби у справах дітей управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Бердичівської міської ради
07.2016 – по т.ч. Начальник управління праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської ради