Контактна інформація

Юридична адреса

13300, Житомирська область, м. Бердичів, пл. Соборна, 25

Електронна адреса

Номер телефону

Керівник
avatar

Ніколайчук Ірина Броніславівна

Використання публічних коштів
Завдання, функції, положення

У школі викладаються такі напрямки:
– малюнок
– живопис
– композиція
– історія мистецтва
– скульптура.
Навчальні програми розраховані на 5 років.
У школі діє 16-ть основних класів, де навчається 250 учнів, ще 60 учнів навчається в госпрозрахункових групах. Наповнюваність груп – 10 – 15 учнів.
Щомісячна оплата навчання становить 150,00 гривень.
Прийом учнів до закладу здійснюється на конкурсній основі на підставі заяв батьків дітей, або осіб, які їх замінюють, або особисто від повнолітніх протягом року до 31 травня. До заяви додається довідка медичного закладу про відсутність відповідних протипоказань та копія свідоцтва про народження (паспорт).
У червні вступники складають іспити:
– іспит з рисунку (натюрморт з 2-х нескладних за формою предметів). Під час оцінювання звертається увага на компоновку предметів на заданому форматі, побудову предметів, передачу матеріальності та фактури;
– іспит з композиції (дві теми на вибір, які оголошуються перед іспитом). Під час оцінювання звертається увага на творчий підхід до заданої теми та її розкриття, гармонійна взаємодія частин композиції, виділення головного, відображення теми кольором.
Екзаменаційні роботи перевіряються членами педагогічної ради. Для оцінювання рівня виконаних робіт на вступних іспитах використовується 12-бальна система. Оцінки переносяться у відомість та оголошуються батькам. Перескладання іспитів не допускається.

Екзаменаційні роботи з виставленими оцінками та підписами екзаменаторів не рецензуються і не повертаються вступникам, а зберігаються в школі протягом 3-х років.

За результатами іспиту формуються основні і групи самоокупності.