GAS_0636-1-ред-без

Перший заступник міського голови

Контакти

13300 м.Бердичів , пл.Центральна, 1, каб. 30

Графік прийому

перша та третя середа щомісяця з 10.00 до 19.00 год.,

друга та четверта середа щомісяця – виїзні прийоми громадян у мікрорайонах міста

Дата народження: 23 жовтня 1968року

Освіта: Повна вища, Державний університет «Львівська політехніка» у  1995 році за спеціальністю „Автоматика і управління в технічних системах” кваліфікація інженер-електрик, Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» у 2007 році присвоєно кваліфікацію «спеціаліст з обліку і аудиту».

Трудова діяльність:

08.1987 – 05.1988 наладчик верстатів з числовим програмним управлінням Прикарпатського радіозаводу
06.1988 – 05.1990 служба у збройних силах
07.1990 – 08.1990 наладчик верстатів з числовим програмним управлінням Прикарпатського радіозаводу
09.1990 – 06.1995 студент Державного університету «Львівська політехніка»
06.1997 – 09.1998

09.1998 – 03.2019

 

 

04.2019 – по цей час

заступник директора приватної фірми «Долинаавтогазсервіс»

директор товариства з обмеженою відповідальністю «Бердичів»

 

Виконком Бердичівської міської ради

перший заступник міського голови

Координує і спрямовує діяльність відділу економіки та інвестицій, відділу з питань торговельного обслуговування та якості надання послуг, фінансового управління.

За участю заступників міського голови, у взаємодії з керівниками підприємств, об’єднань, управлінь та організацій, з управліннями та відділами облдержадміністрації, Міністерствами і державними комітетами відповідних галузей, науково-дослідними установами вирішує проблеми, пов’язані із забезпеченням стабільної роботи промисловості, телекомунікаційного зв’язку та кабельного телебачення, енергетики, їх збалансованого  розвитку в місті.

Координує розробку та реалізацію цільових комплексних програм, спрямованих на економічний і соціальний розвиток міста, сприяє розширенню зв’язків та налагодженню ділового партнерства між підприємствами міста, області, держави, зарубіжними партнерами.

Взаємодіє з суб’єктами господарювання з питань забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів.

Сприяє впровадженню нових технологій, розробці інвестиційних проектів, вирішенню проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності виробництва.

Сприяє ефективному використанню усіх видів енергоносіїв та зменшення їх використання за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій.

Організовує, регулює і контролює своєчасний та якісний розгляд і підготовку проектів відповідних рішень працівниками підпорядкованих відділів, а також розгляд ними звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій та громадян, підписує відповіді за результатами розгляду цих звернень.

Сприяє розвитку на території міста нових форм господарювання, конкуренції.

Забезпечує роботу щодо встановлення відповідно до законодавства місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Організовує роботу у сфері забезпечення контролю за додержанням підприємствами, установами і організаціями зобов’язань щодо платежів до бюджету.

У взаємодії із фіскальними органами та фінансовим управлінням здійснює контроль за станом виконання зобов’язань платниками податків.

Сприяє реалізації державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (громадське харчування) і побутового обслуговування населення на основі використання ринкових механізмів господарювання.

Розглядає інформаційні звернення, листи з питань встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування.

Сприяє забезпеченню захисту прав споживачів в межах компетенції, встановленої законодавством, демонополізації в галузях господарства міста. Вивчає наслідки зазначених процесів.

При прийнятті в експлуатацію об’єктів соціального та громадського призначення контролює дотримання вимог державних будівельних норм в частині створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення.

Здійснює контроль за реалізацією державних гарантій у сфері праці, бере участь у розробленні та виконанні міських програм зайнятості населення та реалізації заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття. Вносить пропозиції щодо визначення підприємствам незалежно від їх форм власності, квоти робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту.

Співпрацює з громадськими організаціями в сфері підприємництва.

Взаємодіє в межах повноважень з управлінням статистики в м. Бердичеві, Бердичівським міським центром зайнятості,  Бердичівським управлінням Державної фіскальної служби у Житомирській області, Бердичівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України.

Розглядає звернення щодо організації проведення ярмарків.

Очолює: міську комісію для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників; комісію з розгляду та підготовки контрактів; комісію з питань розгляду надбавок та премій керівникам комунальних підприємств, установ і організацій; комісію з питань розгляду надбавок за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи і премій працівникам апарату ради та виконкому і його структурних підрозділів; спостережну комісію при виконавчому комітеті Бердичівської міської ради; призовну комісію; міський комітет забезпечення доступності осіб з  інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, територіальну тристоронню раду, конкурсну комісію на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.