Дячук

Начальник відділу молоді та спорту

Контакти

13300 м.Бердичів , пл.Центральна, 1, каб. 79

Начальник відділу молоді та спорту здійснює керівництво Відділом, координує діяльність усіх підпорядкованих Відділу установ міста в галузі фізичної культури та спорту.

Виступає від імені Відділу, представляє  його на підприємствах, в усіх організаціях і установах, незалежно від їхнього підпорядкування та форм власності, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, законність прийнятих ним рішень.

Видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання працівниками Відділу та підвідомчими установами.

Планує роботу Відділу і забезпечує виконання планів його роботи.

Організовує роботу відповідно до посадових інструкцій працівників Відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, здійснює контроль за дотриманням у Відділі правил діловодства.

Забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

Координує роботу щодо проведення заходів з питань національно-патріотичного виховання молоді.

Організовує проведення фізкультурно-спортивних заходів в місті, забезпечує участь спортсменів міста у міських, обласних, всеукраїнських змаганнях та навчально-тренувальних зборах.

Забезпечує дотримання спортивних класифікацій, державних нормативів з фізичної культури та спорту. готує матеріали щодо надання  категорій ДЮСШ, атестації тренерів – викладачів ДЮСШ, присвоєння спортивних звань та  спортивних розрядів спортсменам міста з видів спорту, визнаних в Україні.

Забезпечує участь спортсменів, збірних команд міста, конкурсантів, молоді в заходах вищого рівня.

Розробляє і подає на розгляд Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, подає пропозиції до проектів рішень Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції Відділу.

Розпоряджається коштами Відділу у межах затвердженого кошторису.

Забезпечує опрацювання і підготовку документів з питань, віднесених до компетенції Відділу.

Організовує і проводить наради, семінари з питань, що є в компетенції Відділу.

Забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян з питань молоді та спорту  і вживає заходів до усунення причин, що їх породжують.

Здійснює особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

Укладає в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на Відділ завдань.

Забезпечує здійснення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення.

Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

Дата народження: 27 липня 1969 року

Освіта: повна вища, Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького у  1991 році за спеціальністю „педагогіка і методика виховної роботи”  кваліфікація методист виховної роботи, учитель етики і психології сімейного життя.

Трудова діяльність:

 
08.1986 – 08.1987

 

08.1991 –

11.2002

слюсар з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики Бердичівського ВШО ім. Ілліча

 

учитель образотворчого мистецтва, психолог Бердичівської середньої школи № 10

 

Виконком Бердичівської міської ради

 

11.2002 –

12.2010

 

12.2010 –  по цей час

спеціаліст І категорії; начальник відділу соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту; начальник управління  молоді та спорту;начальник відділу  молоді та спорту