Басюк

Начальник управління освіти і науки

Контакти

13300 м.Бердичів , пл.Центральна, 1, каб. 60

Керує роботою управління освіти і науки, забезпечує виконання поставлених перед управлінням завдань, реалізацію і виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших законодавчих актів в галузі освіти.

Здійснює керівництво роботою колегії управління освіти і науки.

Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначаю ступінь відповідальності заступника та працівників управління.

Визначає потребу в закладах освіти, заснованих на комунальній формі власності, подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних та культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів. Сприяє відкриттю закладів освіти нового типу. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення закладів освіти для дітей шкільного віку, що потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у закладах загальної середньої освіти і спеціальних закладах освіти. Здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

У межах затвердженого кошторису планує розподіл коштів за статтями.

Розробляю проекти планів соціально-економічного розвитку освіти міста.

Видає у межах компетенції накази, розпорядження, що є обов’язковими для виконання відповідними структурними підрозділами і посадовими особами, організовує і контролює їх виконання.

Призначає (в тому числі на контрактній основі, за результатами конкурсного відбору) на посади та звільняє з посад керівників закладів освіти міста, приймає та звільняє з роботи працівників централізованої бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, інформаційно-методичного центру.

Затверджує навчальні плани та тарифікацію закладів загальної середньої освіти, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

Вносить пропозиції до виконавчого комітету про відкриття профільних класів, шкіл нового типу, їх матеріальну підтримку.

Здійснює організацію проведення атестації педагогічних і керівних кадрів.

Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті.

Здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю управління. Контролює підготовку та проведення капітальних ремонтів у закладах освіти. Вирішує питання будівництва, реконструкції закладів освіти.

Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, контролює проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

Дата народження: 26 березня 1970 р.

Освіта: Житомирський державний педагогічний університет ім. І.Франка  1992 р., спеціальність – «Біологія і хімія», кваліфікація – вчитель біології і хімії середньої школи

Трудова діяльність:

З 01.09.1992 по 26.08.2003 – ЗОШ № 15 – вчитель хімії і біології, заступник директора з навчально-виховної роботи;

з 27.08.2003 по14.06.2017 – методист інформаційно-методичного центру;

з 15.06.2017 по теперішній час – начальник управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.